Medan Håkan Englund läser regeringens särskilda utredare, Erland Olaussons, över 200 sidor långa utredning om ett eventuellt överförande av basunderhåll från bland annat Infranord AB till Trafikverket har han tv:n påslagen.

Den dagliga presskonferensen hålls. Den om utvecklingen av Coronaviruset i landet.

Håkan vet inte om han ska skratta eller gråta.

Dödsfall radas upp, flera på äldreboenden, brist på sjukvårdsutrustning, läkemedel nämns.

Han tänker på apoteksreformen 2009, som han ogillar. Avskaffandet av det statliga apoteksmonopolet var tänkt att göra läkemedlen mer tillgängliga, förbättra utbudet. Samtidigt avvecklandes beredskapslagren för medicin och skyddsutrustning.

Han blir illa till mods när han tänker på storvarslet på Karolinska universitetssjukhuset som ligger kvar, trots Coronakrisen. 250 läkare och 350 undersköterskor ska bort.

– Nu går staten in med lite extra pengar. Några fler projektanställs på sjukhusen för att klara krisen. Men sen åker alla ut när Coronautbrottet har lagt sig, säger Håkan Englund, ordförande i Infranordklubben och del av Sekos förhandlingsorganisation i bolaget.

”Nyliberalt dravel”

Anledningen till varför Håkan Englund tar upp det här har att göra med avregleringen av järnvägen, som han också ogillar.

Han hade stora förhoppningar på Socialdemokraternas vallöfte om att förstatliga underhållet av järnvägen. Nu är han besviken när Erland Olaussons utredning är klar och överlämnad till ansvarig minister Tomas Eneroth (S) på Infrastrukturdepartementet.

Bland annat föreslås att Trafikverket tar över 8 av 34 baskontrakt för underhåll, därutöver tre teknikkontrakt och ett nationellt kontrakt.

Enligt utredningen bör Trafikverket sköta reinvesteringar och nybyggnation i egen regi i områden där myndigheten bedriver basunderhållet.

Ytterligare ett förslag är en maskinpool i Trafikverkets egen regi för både basunderhåll och reinvesteringar.

Håkan Englund tycker utredningen kan, som han uttrycker det, slängas i papperskorgen.

– Det är ett nyliberalt dravel, säger han.

Han är kritisk till att Trafikverket ska ta över så få baskontrakt.

– Förslaget är ett mishmash av system. Det blir varken hackat eller malet. Därför blir det bara skit. Jag tycker man antingen ska föreslå marknad eller ett helt förstatligande av järnvägsunderhållet. Det måste vara antingen eller. Det är där debatten måste hamna nu. Ingen i dag kan blunda för vilka konsekvenser marknadslösningar kan ha på samhällsviktiga funktioner eller samhällsekonomin.

Köpa monteringsrobotar?

Utredningen genomsyras också av Januariöverenskommelsen, och den nya politiska riktning Socialdemokraterna har, hävdar Håkan Englund. Han pekar på förslaget om att Trafikverket ska köpa in fler maskiner.

– Jag tror det här handlar om att Liberalerna vill att företagen ska få socialbidrag. Erland Olausson har lyssnat på dem och föreslår att skattebetalare ska stå för investeringskostnader av Trafikverkets maskiner. Det är som att Löfven skulle ha sagt: Nu ska staten köpa svarvar och monteringsrobotar i industrin och när marknaden vill använda dem så kan de hyras per timme.

När Trafikverket ska ta över baskontrakt ska underhållsverksamheten bildas som en resultatenhet i myndigheten, enligt utredningen

”Resultatenheten ska vara administrativt och redovisningsmässigt avskild från övrig verksamhet i Trafikverket”, föreslår Erland Olausson.

– Jag kan inte jubla över några få procent som ska bli en resultatenhet, som ska mätas mot en marknad som anses perfekt och som dessutom ska ha socialbidrag. För den som arbetar på golvet så kommer frustrationen över att inte få göra ett riktigt jobb finnas kvar med det här förslaget.

Vid ett senare tillfälle kommer Erland Olausson bemöta kritiken, meddelar han Sekotidningen.