Seko har länge velat att staten tar över delar av järnvägsunderhållet. Därför hade man stora förhoppningar på den utredning om ett förstatligande som regeringen sjösatte.

Nu är utredningen klar och överlämnad till Infrastrukturdepartementet och ansvarig minister Tomas Eneroth (S) av Erland Olauson, som är särskild utredare.

Bland annat föreslås att Trafikverket ska ta över 8 av 34 baskontrakt för underhåll, därutöver tre teknikkontrakt och ett nationellt kontrakt. Dessutom utvecklar sin maskinpool i egen regi.

”Politikerna bestämmer”

Förslaget innebär att Trafikverket tar över en femtedel av marknaden, konstaterar Sekos ordförande Valle Karlsson. Han är inte tillgänglig för en intervju och hänvisar istället till ett pressmeddelande från förbundet.

”Efter en första granskning av utredningens förslag anser Seko att det går i rätt riktning men att mycket återstår” står det.

”Nu behöver vi sätta oss ner för att analysera förslagen djupare för att se vilka konsekvenser de kommer att ge. Vi ser fram emot att kunna komma med våra inspel till regeringen i den kommande remissrundan”, säger Valle Karlsson i pressmeddelandet.

Politikerna bestämmer vad de vill. Vi går in och löser uppgiften och tågen kommer att rulla oavsett vad

Johan Mähler, bantekniker och lokförare

Sekotidningen har varit i kontakt med en rad fackliga företrädare på Infranord, NRC Group och Strukton Rail, men få vill uttala sig nu innan de gjort en djupare analys av utredningen.

Johan Mähler, bantekniker och lokförare, samt huvudskyddsombud på NRC Group i Sundsvall, är ett undantag. Han tycker ”rent spontant” att den föreslagna förändringen inte gör någon större skillnad i praktiken.

– Att Infranord AB byter namn till ”Trafikverket underhåll” eller liknande på redan befintliga kontrakt där Infranord AB har jobbet kommer i min värld bara betyda annat namn på jackorna. Politikerna bestämmer vad de vill. Vi går in och löser uppgiften och tågen kommer att rulla oavsett vad.

Maskinpool: ”Bra”

Däremot välkomnar Johan Mähler förslaget att Trafikverket ska utöka sin maskinpool och på så sätt stärka beredskapen, samt konkurrensen genom att ge fler företag möjlighet att lämna anbud vid myndighetens upphandlingar av järnvägsentreprenader.

– Det är bra, det är svårt för oss i dag att räkna hem en snöslunga för 60 miljoner för att hantera ett snöproblem i vissa skärningar vart fjärde år när kontrakten är på fem år, säger han.

Fler förslag från utredningen i urval:

  • Att Trafikverket vid upphandling av järnvägsunderhåll i högre utsträckning stimulerar snabbare underhållsåtgärder och med högre kvalitet, bland annat genom att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i stället för det med lägsta pris.
  • Att Trafikverket utvecklar och tillämpar prestationsbaserade kontrakt så snart som möjligt och i nära samarbete med entreprenadföretagen.
  • Att Trafikverket i områden med bristande konkurrens tar ett större ansvar för planering och koordinering i förhållande till entreprenadföretagen och därigenom underlättar för mindre företag att lämna anbud.
  • Att Trafikverket i högre grad följer upp hur underentreprenörer till verkets leverantörer lever upp till säkerhetskrav och övriga kontraktskrav liksom anställningsvillkor så att konkurrensen sker på lika villkor.

Källa: SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll