För få brevbärare. Flera sjuka. Snö. En stor omorganisation.

Det är orsakerna bakom Citymails leveranshaveri i Uppsala – då post inte delades ut på drygt fyra veckor, och många boende missade läkarbesök, fick påminnelseavgifter och sina fordon avställda.

Nu är läget något bättre och postförseningarna ligger på omkring tre dagar.

Brevinkasten sitter fel – hot om utdelningsstopp

Nyhet

– Men det ser inte helt bra ut. Det kan jag inte påstå. Vi ligger efter. Det är mycket stress. Så är det. Folk känner sig pressade när de inte klarar av att dela ut allt i tid, säger en brevbärare som vill vara anonym.

Det var i slutet av november som Citymail i Uppsala gjorde en sammanslagning av tre utdelningskontor, och flyttade till en helt ny lokal i stadsdelen Boländerna.

”Såklart kämpigt”

Omorganisationen beskrivs som en flopp av både anställda, en facklig företrädare och tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS.

– I början av december var det många som inte visste vad de skulle göra och bara satt och väntade på direktiv. Det har varit ostrukturerat, säger brevbäraren som Sekotidningen varit i kontakt med.

Mattias Holmén, ordförande för Seko på Citymail, skräder inte orden.

– Sanningen är att man haft en dålig planering och inte bemannat upp tillräckligt mycket i tid. Situationen innebär en stor arbetsbelastning för anställda. Det är såklart kämpigt; det blir mer och tyngre post som måste hanteras. Man går till jobbet sliten för att man ligger efter. Många har också jobbat över. Fritiden blir begränsad.

PTS ser mycket allvarligt på det inträffade och menar att Citymail borde ha informerat om omorganisationen och personalbristen – då skulle situationen kunnat undvikas.

Ett tillsynsärende har därför inletts. Citymail har fram till 6 februari på sig att svara på varför händelsen uppstått och vilka riskanalyser som gjordes innan sammanslagningen.

Postnords framtid

Postnord: ”Ansträngt läge – portot måste höjas”

Nyhet

– Det kan ske avbrott i postutdelningen i enstaka fall, exempelvis vid omfattande bränder eller stormar. Som det gått till här, får det inte gå till, säger Olof Bjurö, chef för postavdelningen på PTS.

”En bra insats”

PTS har tidigare flaggat för riskerna för Citymail och de andra postoperatörerna om en alltför tunn bemanning

– Digitaliseringen på postmarknaden har lett till att man behövt göra förändringar i utdelningen och inneburit rätt mycket kvalitetsförsämringar. Personalstyrkan har skurits ned på, vilket inte är hållbart. Det straffar sig i slutändan.

Patrik Allinger, kommunikationschef på Citymail, säger i ett mejl till Sekotidningen att bolaget har i januari lånat in medarbetare och börjat nyrekrytera. Han passar på att berömma alla som jobbat extra.

– De gör en mycket bra insats i en svår situation.