Han och LO:s ordförande Susanna Gideonsson var tydliga med att alla parter ansträngt sig, arbetat hårt för att komma överens, men att det inte var möjligt.

–Nu flyttar frågan om anställningstrygghet över till avtalsrörelsen och de förbundsvisa förhandlingarna, sa Susanna Gideonsson.

”En lättnad”

Att ett nej från LO kan leda till en regeringskris – om regeringen lägger fram LAS-utredningens förslag i riksdagen och Vänsterpartiet därmed utlöser sitt misstroendevotum – är inget som styrt LO:s beslut, enligt Susanna Gideonsson.

–Det får de politiska partierna hantera, sa hon.

Sekos ordförande Valle Karlsson säger till Sekotidningen att det känns som en lättnad att det blev som det blev.

–Det har varit oenighet inom LO, men nu är vi eniga och det skapar bra förutsättningar för att ta sig an frågan om ökad trygghet i avtalsrörelsen.

–Jag antar att arbetsgivarna var medvetna om den risken när de la fram sitt dåliga förslag, säger han och pekar på att vissa förbund kan behöva stöd om de tvingas gå ut i konflikt för sina frågor.

Förslaget som presenterades i natt var omfattande, det var mycket papper, enligt Torbjörn Johansson och Valle Karlsson.

Fanns förslag om saklig grund

–Kanske 40 sidor som det tog lång tid att gå igenom men kort tid att fatta beslut om, sa Torbjörn Johansson, som inte ville gå in på detaljer.

Sekos ordförande Valle Karlsson.
Sekos ordförande Valle Karlsson.

Enligt Seko var det dock en fråga som var avgörande för LO:s beslut. Även om inte heller helheten var bra nog.

–I arbetsgivarnas bud fanns ett förslag om försämringar av saklig grund för uppsägning. Det stod helt i strid med det beslut som LO:s representantskap fattade i augusti och något vi inte kunde säga ja till, säger Valle Karlsson.

Han framhåller även att hotet om lagstiftning har gjort det omöjligt att förhandla eftersom arbetsgivarna räknat hem de förslag som finns i LAS-utredningen och suttit på ett ”guldägg”. De har kunnat utgå från utredningens förslag och plussa på ytterligare.

Att LO:s nej kan leda till att LAS-utredningens förslag genomförs istället är inget facket kan ta hänsyn till enligt Seko. Valle Karlsson hoppas på remissinstanserna.

–Men i övrigt får politikerna tillbaka frågan till sig. De har ställt till det och då får de reda upp det. Om de inte lagt sig i hade LO kunnat driva dessa frågor i gemensamma krav. Nu blev de begravda i förhandlingar som inte ledde nånstans.

Är ni inte oroade för vad en eventuell ny regering kan genomföra om det blir regeringskris och extraval?

–Inte oroliga, men visst kan det hända saker vi inte gillar. Men det är inte vårt krig. Vi ska värna om våra medlemmar, inte några politiska partier, säger Valle Karlsson.

Saklig grund personliga skäl

Lagen om anställningsskydd, LAS, slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst efter eget huvud. I stället måste en uppsägning från arbetsgivaren alltid ske på saklig grund. Det finns två grunder, arbetsbrist och personliga skäl.
Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.
Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

I ett pressmeddelande beklagar Svenskt näringsliv att ett enigt LO sa nej till förslaget.

 – Det är djupt beklagligt att det inte blev en överenskommelse. Förhandlingarna har varit konstruktiva och det har funnits ett samförstånd i förhandlingsrummet, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Lagstiftning återstår

Han säger också att det enda som återstår nu är lagstiftning.

–Svenskt Näringsliv är övertygad om att det är en sämre lösning för Sverige och den svenska modellen, än om parterna träffat en överenskommelse i enlighet med kompromissen, säger Mattias Dahl.

LAS-utredningen

Alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska kunna genomföras fyra gånger per år.
• När en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.
• Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.
• Utredningen föreslår utökad rätt till kompetensutveckling