Parterna kommer tidigast på fredag att kommentera resultatet av förhandlingarna, enligt pressmeddelandet.

Sekos ordförande Valle Karlsson säger i en kommentar att Seko och fem andra förbund röstat nej i LO:s styrelse till att återuppta förhandlingarna.

–Ingenting har förändrats de senaste två veckorna sedan förhandlingarna avbröts. Det målas upp en bild av att vi var väldigt nära en uppgörelse, men den stämmer inte som vi ser det, säger han till Sekotidningen.

Han anser att det inte är meningsfullt att fortsätta förhandla eftersom parterna står långt ifrån varandra.

–Det har varit ett enormt tryck från politiskt håll på att vi ska återgå, men vi menar att det inte är möjligt, säger Valle Karlsson.

Seko menar att det är allvarligt att oenigheten inom LO fortsätter i LAS-frågan. Förra året hoppas bland annat Seko av efter att frågor som inte skulle upp i förhandlingarna ändå diskuterades.

–Vi får se om det blir något resultat av de återupptagna förhandlingarna, vi får ta ställning till det på fredag. Men frågan är vilket värde de får om vi inte är ense, säger Valle Karlsson.

Dagens besked om att förhandlingarna återupptas tas emot positivt av flera politiker. Vänsterpartiet som hotat regeringen med misstroendevotum om ett utredningsförslag om LAS tas till riksdagen.

Jonas Sjöstedt skriver på Twitter att det är mycket goda nyheter. Och han menar att regeringen nu måste ge besked om att inte gå vidare med utredningen.

Till Dagens Nyheter säger Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet nu pausar sitt hot om misstroendeförklaring.

För regeringen kan de återupptagna förhandlingarna och det pausade hotet från Vänsterpartiet ge ett andrum. Något besked om att skrota utredningen har regeringen och samarbetspartierna inte gett, ännu.

Den främsta orsaken till att förhandlingarna kraschade den sista september var, enligt Sekos ordförande Valle Karlsson, att politikerna hotat med lagstiftning om parterna inte kommer överens. Lagstiftning som bygger på en utredning från i somras, som samtliga fack velat slänga i papperskorgen.

Valle Karlsson sa tidigare till Sekotidningen, i samband med att förhandlingarna avbröts, att parterna inte kunde fortsätta förhandla så länge det finns ett politiskt hot om lagstiftning.

Slänga i papperskorgen

Den bild Valle Karlsson och avtalssekreterare Mats Ekeklint gett av förhandlingarna är att arbetsgivarna utgått från att de redan fått igenom en del av sina krav genom politiska löften om lagstiftning.

­–Då blir det inte jämlika förhållanden vid förhandlingsbordet, vilket i sin tur gör det omöjligt att komma överens. Vi har stått allt för långt ifrån varandra i flera viktiga frågor, sa Valle Karlsson.

LAS-utredningens förslag

• Alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska kunna genomföras fyra gånger per år.
• När en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.
• Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.
• Utredningen föreslår utökad rätt till kompetensutveckling

Kravet på att LAS-utredningen ska slängas i papperskorgen ser, som sagt, inte ut att vara uppfyllt, ändå sätter sig facken vid förhandlingsbordet igen. Såväl regeringen och oppositionen i riksdagen har uppmanat parterna att göra det.

I bakgrunden har hela tiden funnits hotet från Vänsterpartiet om en misstroendeförklaring mot regeringen om LAS-utredningen läggs fram som ett lagförslag, vilket regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om i det så kallade januariavtalet. Nu är det för tillfället undanröjt.

Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint har sagt till Sekotidningen att parterna stod mycket långt ifrån varandra när förhandlingarna avbröts och att de frågor som facken vill förhandla om, ökad trygghet för visstidsanställda, deltidare och bemanningsanställda, aldrig hann komma upp på bordet.

–Allt tog stopp när arbetsgivarna precis mot slutet kom med ett förslag som undantag i turordningsreglerna som vi inte kunde acceptera, sa Mats Ekeklint till Sekotidningen så sent som i fredags.

Tak på 150 personer

Förslaget från arbetsgivarna gick ut på att öka antalet undantag vid uppsägning till fem arbetare och fem tjänstemän oavsett storlek på företaget. Eller 15 procent av personalen. Idag har företag med högst tio anställda rätt att undanta två. Undantagen är kopplade till att lagen i grunden säger att den som anställdes sist, får sluta först vid uppsägningar av arbetsbrist.

–Arbetsgivarna var noga med att påpeka att de snällt nog satt ett tak vid 150 personer. Alltså skulle vi acceptera att ett stort företag ska kunna plocka ut 150 anställda som inte ska sägas upp, och därefter göra en lista på vilka som ska gå, säger Mats Ekeklint.

Arbetsgivarnas förslag möttes med kalla handen från fackens förhandlare.