Därför blir hans svar till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som i dag uppmanade parterna att ta mer tid på sig och fortsätta förhandla, att det inte handlar om tid.

–Det är inte tid som är problemet. Vi kan inte förhandla så länge det finns ett hot om att LAS- utredningen från i somras ska genomföras om vi misslyckas i våra förhandlingar.

–Ta bort det hotet så kan vi fortsätta, säger han.

Inte jämlika förhållanden

Eva Nordmark sa dock på dagens presskonferens att regeringen och samarbetspartierna fortsätter arbeta med utredningen.  

Valle Karlsson är egentligen inte förvånad över att parterna inte kunde komma överens. Hans bild är att arbetsgivarna utgått från att de redan fått igenom en del av sina krav genom politiska löften om lagstiftning.

–Då blir det inte jämlika förhållanden vid förhandlingsbordet, vilket i sin tur gör det omöjligt att komma överens. Vi har stått allt för långt ifrån varandra i flera viktiga frågor, säger han.

LAS-utredningens förslag

• Alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska kunna genomföras fyra gånger per år.
• När en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.
• Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.
• Utredningen föreslår utökad rätt till kompetensutveckling

Valle Karlsson understryker att det var LO som tog initiativet till förhandlingen för flera år sedan och att syftet var att lösa problemen med otrygga anställningar.

–Det var inte en lätt förhandling från början, men när politikerna dessutom la sig i blev oket för tungt att bära, säger Valle Katlsson.

Och lägger till:

–Det är politikerna som ställt till det och det är deras ansvar att ställa saker till rätta, säger han.

Krav i avtalsrörelsen

Regeringen och samarbetspartierna har sagt att om parterna inte kommer överens blir det lagstiftning istället. I somras lade en statlig utredning fram förslag som kritiserats hårt av bland annat LO.

Valle Karlsson ser det som uteslutet att socialdemokraterna driver igenom förslagen i utredningen. Trots att de har en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna om att LAS ska förändras lagstiftningsvägen.

–Både Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har varit tydliga med att de inte vill lagstifta utifrån det förslag som utredningen lade fram.

–Om det i sin tur leder till regeringskris så är det inte något jag kan ta hänsyn till. Jag företräder mina medlemmar, säger han.

Nästa steg för facken blir nu att ta upp frågorna om otrygga anställningar, allmän visstid och deltider i den just påbörjade avtalsrörelsen.

–Det ser inte lika ut i alla branscher så varje förbund och bransch får se över sina krav. Så kommer det att bli även inom Seko, säger Valle Karlsson.

Förhandlat sedan 2017

Vad det innebär att förhandlingarna inte ledde till något avtal återstår att se. Centerpartiet har redan gått ut och sagt att de vill genomföra de förslag som LAS-utredningen lade fram i somras.

Förhandlingarna om Lagen om anställningsskydd, LAS, har pågått mellan LO, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt näringsliv sedan 2017.