Ekot har talat med flera anställda som är mycket kritiska till att Kriminalvården låtit chefen, som är kriminalvårdsinspektör, arbeta kvar på samma avdelning som tidigare, där dödsfallet inträffade och senare på häktets sjukvårdsavdelning.

Dog av uttorkning på häktet – chef åtalas

Nyhet

Det är ett femtontal kriminalvårdare som ska vittna om att chefen inte såg till att den psykiskt sjuke mannen fick vård och inte heller fick tillräckligt med mat och dryck. Flera av dem har mått dåligt av att chefen fortfarande är kvar på arbetsplatsen.

Helhetsbedömning

Kriminalvårdens regionchef Susanne Wedin säger till Ekot att en helhetsbedömning gjort att chefen fått arbeta kvar.

Av åtalet framgår att kriminalvårdarna på avdelningen där 23-åringen vistades slog larm till sin chef, den åtalade kriminalvårdsinspektören, om att den intagne mådde dåligt såväl fysiskt som psykiskt. Utan att några åtgärder vidtogs.

Vattnet stängdes av

Den avlidne fick inte den medicin har var ordinerad och chefen vidtog inga åtgärder för att se till att han åt och drack. Tvärtom stängdes vattnet av i hans cell.

Inte heller sjukvårdspersonalen på häktet fick information om hur 23-åringen mådde, när läkare till slut tillkallades var det för sent. Den 9 maj 2017 fördes mannen till sjukhus i Stockholm där han avled.