Seko har förhandlat lokalt men Arriva har inte gått Anna, som arbetar på Saltsjöbanan i Stockholm, till mötes.

Annas dotter är 8 år och flickan har en svår hjärnskada som gör att hon bland mycket annat inte kan prata och göra sig förstådd. Hon går i skola och har assistans.

Barn & jobb

”MTR beter sig som på 1800-talet”

Arbetsrätt

–Jag behöver vara hemma när vår dotter är hemma eftersom jag känner henne bäst, det händer inte lika mycket när jag är hemma. Hon har assistenter men de kan inte agera på samma sätt som jag. Om rutiner bryts eller hon känner otrygghet blir hon utåtagerande och kan slå sig själv och sina syskon.

Årliga läkarutlåtanden

Tidigare år har Anna haft en så kallad S1-tjänst, en anpassad tjänst för ensamstående eller andra som har särskilda behov som föräldrar. Det har gjort att hon kunnat arbeta dagtid på vardagar och sluta redan 14:45. Därmed har hon varit hemma när dottern kommer från skolan. En viktig del av dagen för henne. Något som årliga läkarutlåtanden visat.

Anna har ytterligare tre barn, hon är inte ensamstående, men hennes man får ta ett stort ansvar för de övriga tre barnen.

Anna har lämnat in läkarutlåtanden till Arriva varje år med uppgifter om vilka behov flickan har av rutiner och trygghet. Hon blir lätt utåtagerande om rutinerna bryts.

Barn & jobb

Kraftig ökning av DO-anmälningar mot arbetsgivare

Arbetsrätt

Inför 2019 lämnade även skolan, de personliga assisterna, arbetsterapeuten och sjukgymnasten var sitt intyg på att flickan behöver trygga rutiner för att må så bra som möjligt. Utan resultat.

Anna har arbetat på Saltsjöbanan i 17 år och menar att arbetsgivaren borde känna till hennes situation väl, särskilt som hon fått ja på sin ansökan om anpassat schema i alla år.

Spara pengar

Arriva har organiserat om arbetet på Saltsjöbanan och bland annat minskat antalet konduktörstjänster, enligt Seko för att spara pengar. Det har minskat möjligheterna för konduktörerna att få tjänster med anpassat schema.

Barn & jobb

Förälder och asfalts­arbetare: ”Vardagen måste gå ihop”

Reportage

-Arbetsgivaren har anfört att det inte finns utrymme för föräldraanpassade scheman i det nya tjänstepaketet, som började gälla den 6 januari 2019. Det ligger ekonomiska skäl bakom detta, men det kan vi inte acceptera. Föräldrars rätt måste gå före, säger Omid Bazgar, som är Sekos ordförande i lokalbaneklubben.

Han har två medlemmar som fått nej på sin önskan att få ett anpassat schema.

Seko har förhandlat lokalt för båda utan att komma överens med arbetsgivaren och nästa steg kan bli central förhandling.

Arrivas HR-ansvariga Axelina Lyngstad vill inte kommentera de enskilda fallen. Hon hänvisar till att förhandlingarna med Seko är avslutade.