Parktekniker Berit Sandqvist

Parktekniker – vad innebär det?

– Vi är två som sköter park och mark i området kring Rosersbergs slott. På vintern, snöröjning och sandning. Vår, sommar och höst har vi trädgårdsskötsel, vi klipper äppelträd, sköter vägar och gräsmattor. Vi tar också hand om gamla Räddningsverket, där jag jobbade tidigare. Vad gör du på jobbet nu i början av maj?

– Våren är sen, så vi planterar vårblommor först nu, vi städar bort sand och sladdar grusvägar och gångstigar.

Sladdar?

– Vi ”ryggar upp” ytan för att få bort gropar och andra ojämnheter. Det blir väldigt snyggt när vi gjort det. En dam sade förra veckan att det är så fint här och jag tänkte: ja, det är det faktiskt. Jag blir så stolt.

Du verkar ha mycket att göra. Hur hinner ni?

– Vi är två på heltid, jag var ensam i fem år, men har fått en kollega. På sommaren har vi sommarjobbare, ungdomar och en polack som stannar sex månader. När han är på plats kan vi lugnt ta semester.

Då är du arbetsledare också?

– Ja, det är viktigt att ge raka besked till ungdomarna, som måste ha fyllt 16 år. Inga mobiler är tillåtna och det fungerar bra. Jag säger att de ska ta ett steg tillbaka för att se vad de åstadkommit.

Vad krävs för jobbet?

– Jag har ingen utbildning, utan har lärt mig under resans gång. Jag har grönt kort i äppelträdsbeskärning och jag har motorsågs- och röjsågskort. Jag kör traktor och måste veta när det är dags för reparation. Behöver jag ta reda på något jag inte kan finns det många att fråga på Fastighetsverket.