Sekos andra och sista etapp av kongressen inleddes under tisdagsmorgonen. Demokratins absoluta högtidsstund, deklarerade förbundsordförande Gabriella Lavecchia, som samtidigt betonade att det är just kongressen som mejslar ut de kommande åren tillsammans med ombuden.

– Vi lever i en osäker tid, det enda sättet att möta framtiden är tillsammans, sa Gabriella Lavecchia.

Den första delen av kongressen hölls i juni. Då valdes bland annat ny förbundsordförande och beslut fattades om en ny medlemsavgift.

En nyckelfråga på kongressens sista del är Sekos organisationsutredning. Rapporten Seko Framtid, som tagits fram av flera representanter inom förbundet, ligger till grund för den.

Det är pirrigt att gå upp i talarstolen, man vill ju prata för sin vara, så det känns lite tråkigt att jag inte kan göra det nu.

Anders Berg, ordförande i regionstyrelsen Seko Mellansverige

Demokratiska beslut

Förhoppningarna är många. Några hoppas på diskussioner om ökad aktivitet på arbetsplatserna på kongressen, och om det lokala engagemanget och utbildningarna som hålls för att få folk mer medvetna om sin egen makt. 

Även att beslut fattas, och att inte allt anses besvarat eller läggs över till olika utredningar, såsom en organisationsutredning.

Anders Berg, ordförande i regionstyrelsen Seko Mellansverige, är av den uppfattningen.

– Många frågor kommer anses vara besvarade från förbundsstyrelsen sida. Men jag tycker det är lite fegt. Styrelsen borde sätta ner foten lite mer och svara ja eller nej på motioner.

I just den här kongressen sitter Anders Berg i valberedningen, och får alltså inte yrka för sina motioner, det får någon annan göra denna gång.

– Det är pirrigt att gå upp i talarstolen, man vill ju prata för sin vara, så det känns lite tråkigt att jag inte kan göra det nu.

Maktförskjutningen bland mandaten

Anders Berg har bland annat en motion om jämnare mandatfördelning i kongressen. Fram till 2009 fördelades mandaten över de nio avdelningarna, numera regioner.

Men på kongressen 2009 togs beslut om att fördela kongressmandaten mellan dåvarande avdelningar, branschorganisationer (BO) och förhandlingsorganisationer (FO). Tanken var att man skulle få till en jämnvikt i mandaten. Men så har det inte blivit, enligt Anders Berg.

– Det har skett en maktförskjutning sedan dess, numera har regionerna bara en fjärdedel av mandaten. För många har gått till förhandlings- och branschorganisationerna, vilket är dåligt för regionerna.

En stor del av kongressens kommer att ägnas åt motioner kopplat till rapporten Seko framtid. Vikten av ökat ansvar för förtroendevalda att rekrytera medlemmar och mer facklig utbildning. Att alla arbetsplatser ska ha ett eget fackligt ombud, samt att förbundet ska vara snabbare på att förutse förändringar i olika branscher.

Också att Seko behöver se över hur medlemsmöten kan hållas på andra sätt, hur förbundet ska träffa och engagera medlemmar. Dessa frågor tar flera motioner upp.

Liksom kongressen första del i juni, sker den digitalt, men nu via så kallade hubbar ute i landet, där ombud från respektive region samlas fysiskt, men i mindre grupper. Totalt finns det 12 hubbar.