Valet av Gabriella, som de senaste fyra åren varit vice ordförande, bröt en lång linje med manliga ordföranden.

–Äntligen en kvinna, kommenterade ombudet Karl-Johan Andersson, som arbetar på NCC.

För få utlandsfödda

Det var en enig kongress som valde den nya ledningen för Seko. Strax innan omröstningarna efterlyste ombudet Lina El Yafi, från lokalbaneklubben i Stockholm, fler utlandsfödda kandidater.

–Det är ett medskick till valberedningen och till alla lokala organisationer att vi måste ha en bättre representation. Om vi ska kunna rekrytera måste vi spegla alla som arbetar i våra branscher, sa hon.  

Den nyvalda ledningen för Seko har två debutanter, vice ordförande Johan Lindholm och Linda Agetoft förbundssekreterare. Avtalssekreterare Mats Ekeklint fortsätter i sin roll.

Johan Lindholm. ordförande för Seko Posten
Johan Lindholm, ny vice ordförande för Seko

Johan Lindholm är ett nytt namn i högsta ledningen, men har lång erfarenhet från Seko Posten och han har suttit i förbundsstyrelsen den senaste perioden.

Linda Agetoft är dock helt ny som förtroendevald. Hon har arbetat som ombudsman och gruppchef på Seko Stockholm, de senaste åren.  

Äntligen en kvinna!

Karl-Johan Andersson, ombud väg och ban

För Johan Lindholm är de nya uppdraget hedrande och ansvarsfullt. Han vill ha ett starkare Seko och har som utgångspunkt att förbundet ska vara medlemsnära.

–Det viktigaste fackliga arbetet görs lokalt på arbetsplatserna. Det är där vi möter medlemmarna, det är vår styrka, säger han.

På kongressen i oktober ska ombuden fatta långsiktiga beslut och det ser Johan Lindholm fram emot.

Seko behöver bli mer digitalt

Om Linda Agetoft får bestämma går Seko mot att bli ett mer digitaliserat förbund. Hon är ”uppvuxen med datorn i knät”. Hon ser gärna att Seko tar fram fler digitala medlemstjänster och även använder de digitala verktygen för att ha möten och utbildningar.

–Medlemmarna förväntar sig säkert att vi är som övriga samhället, där mycket av servicen sker online.

Linda pekar på att antalet deltagare på medlemsmöten ökat under pandemin. En orsak kan vara, tror hon, att de är lättare att logga in på Teams eller andra digitala tjänster än att gå i väg hemifrån.

En annan anledning för facket att satsa mer på digitala möten är att många av Sekos branscher styckas upp. Små företag blir vanligare och facket får svårt att hinna göra fysiska besök överallt.

Ingen glasklar organisation

I rollen som förbundssekreterare kommer Linda sannolikt att ansvara för lokal organisation och medlemsrekrytering. Om kongressen i höst beslutar att utreda Sekos organisationen gissar Linda att det hamnar på hennes bord att leda det arbetet.

Linda Agetoft, nyvald förbundssekreterare

–Det är inte glasklart hur vår organisation är uppbyggd. Jag tror att vi behöver reda ut vem som ska göra vad. Men det är inget jag gör själv, vi tänker tillsammans i förbundet, säger hon.

Linda Agetoft är utbildad jurist men känner sig inte ”klippt och skuren” för en renodlad juristroll. Hon är mer intresserad av organisation än paragrafer, och tycker att juridiken i det arbetet ger henne ett par extra glasögon att titta med.

Förbundsstyrelsen

Ordinarie

Nick Fortgens, tele
Robgert Ignberg, energi
Afrodite Landerö, tele
Glenn Nordström, väg och ban
Sandra Svensk, post
Kenny Reinhold, sjöfolk
Bjarne Ringdahl, väg och ban
Jörgen Stehn, försvar
Frida Strandberg Landin, vård
Ida Wågevik, kriminalvård
Karin Åkersten, trafik

Ersättare:

Maria Karlsson, trafik

Robert Lönnqvist, energi

Daniel Hansen, post

Daniel Asker, väg och ban