–Seko bör få en aktuell och mer modern framtoning, säger hon, som är en av de nya ordinarie ledamöterna i förbundets styrelse.

Jag tror på Seko.

Frida Strandberg Landin, behandlingsassistent och ny förbundsstyrelseledamot

Hon valdes in som ersättare tillsammans med Ida Wågevik under 2020 och tar nu steget till att också få vara med och fatta beslut.

Frida tycker att det är bra att Seko har en samlad kompetens från många olika branscher.

–Det gör vårt förbund attraktivt och tillgängligt för många arbetare, säger hon.

Samtidigt tror hon att Seko behöver förändras som organisation, som alla andra verksamheter.

–Jag tror på Seko och jag vill gärna vara med att utveckla förbundet framöver, säger Frida Strandberg Landin.