Sekos medlemmar tycker att det är ett växande problem att arbetsgivare på kommunala energibolag ändrar arbetstiderna.

Den som är schemalagd på dagtid kan behöva gå över till att jobba kvällstid med bara ett par veckors förvarning.

Nu vill Seko få stopp på det genom att slopa rätten för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden.

Det är ett av de krav som facket ställer i årets avtalsförhandlingar om nya arbetsvillkor och löner.

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

– Man ändrar arbetstiden med kort varsel och då blir det svårare att få ihop vardagen, säger Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Växlat avtalskrav med Sobona

I veckan har Seko bytt avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Sobona, som förhandlar kollektivavtal för kommunala energibolag.

Bland dessa finns exempelvis Mälarenergi, Borås energi och Växjö energi.

Förutom en löneökning på 4,4 procent och höjda lägstalöner vill Seko se förbättringar inom pension, företagshälsovård, beredskap och semester.

Sobona vill ha sifferlöst avtal

Arbetsgivarna vill i stället se mer flexibilitet. Arbetsgivarorganisationen Sobona vill inte fästa sig vid en procentsats i löneökning utan vill hellre ha ett så kallat sifferlöst avtal.

Det betyder inte att Sekos medlemmar ska bli utan löneökningar, poängterar Sobonas förhandlingschef John Nilsson.

”Det rådande samhällsekonomiska läget talar tvärtom för att det bör vara högre löneökningar än de senaste året, men hur höga bör avgöras ute lokalt hos varje arbetsgivare utifrån deras förutsättningar”, skriver han i ett mejl till Sekotidningen.

Vill inte satsa på lägstalöner

Sobona tycker att nivån på Sekos lönekrav ändå visar på ett ansvarstagande.

Sobona kommer även att rätta sig efter det lönemärke som arbetsgivare och fack inom industrin kommer överens om. Det brukar sätta normen för resten av arbetsmarknaden.

En satsning på lägstalöner är Sobona däremot skeptiska till. De anser att en sådan satsning kan göra det svårare att komma in på arbetsmarknaden.

”Övriga villkorsfrågor får vi fundera över och värdera som en del i förhandlingarna”, skriver John Nilsson.

Sekos krav på Sobona

Seko har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen för kommunala energibolag, Sobona. Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2023.

Vad vill Seko?

  • Likvärdig pensionsinsättning, slopad rätt för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden samt förbättringar inom företagshälsovård, beredskap och semester.
  • Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En särskild höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Vad vill arbetsgivarna?

  • En ny tidsbegränsad anställningsform för arbeten som bedrivs vid enstaka tillfällen eller över en viss säsong.
  • Lägre pensionsinsättningar.
  • En kollektivavtal som löper på under lång tid utan en specifik löneökning i procent. Löneökningarna ska kunna skilja sig utifrån företagens olika förutsättningar. Dock ska löneökningarna vara högre än det senaste året, anser Sobona.

Är du osäker på om detta kollektivavtal gäller dig? Kontakta i så fall ditt närmaste Sekoombud.