Fler semesterdagar och högre ersättning till dem som har beredskap i jobbet. Det är två av de krav som facket ställer på arbetsgivare i energibranschen.

Det handlar exempelvis om de som jobbar på företag som Vattenfall, EON och Skellefteå Kraft.

Hälsokontroll för alla

I årets avtalsförhandlingar om nya arbetsvillkor och löner vill Seko även att alla som jobbar på energiföretag ska få regelbundna hälsoundersökningar.

Nu är det framför allt endast de som klättrar i master och jobbar treskift som får det.

– Det är ett farligt jobb och med regelbunden hälsokontroll med provtagning kan man tidigt upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, säger Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Hon leder förhandlingarna med Energiföretagens arbetsgivareorganisation (EFA).

Vill inte ha otrygga jobb

Seko ställer även krav på kraftigt höjda lägstalöner och vill se minst 4,4 procents löneökning.

Arbetsgivarna kräver å sin sida ökat inflytande över arbetstiden, ändrade villkor för övertid och en ny, kortare anställningsform.

– I grunden är vi inte positiva till fler otrygga anställningar, säger Ulrika Nilsson.

Ska locka fler till energibranschen

Enligt Tomas Torstensson som är vd för Energiföretagens arbetsgivareförening har branschen en stor utmaning med kompetensförsörjning.

– Vi behöver attrahera fler till branschen. Här är avtalen en viktig pusselbit där vi behöver se till att underlätta anställningar av människor till branschen, säger Tomas Torstensson.

I övrigt är han sparsam med kommentarer kring avtalsförhandlingarna.

– Vi kommer att återkomma i förhandlingarna med vår reaktion på Sekos yrkanden, säger han.

Sekos krav på energiföretagen

Seko har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen för energiföretag, Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA). Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2023.

Vad vill Seko?

  • Fler semesterdagar, ökad ersättning vid beredskap och bättre företagshälsovård.
  • Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Vad vill arbetsgivarna?

  • Ökat inflytande över arbetstiden.
  • Förändrade villkor för övertidsersättning.
  • En ny, kortare anställningsform.