Mats Lundberg
Mats Lundberg drifttekniker på Händelöverket, Eons kraftvärmeverk i Norrköping, som producerar el och fjärrvärme.   

– Jag tycker att förbränningsskatten ska tas bort. Det skulle underlätta för de värmekraftverk som eldar biomassa och avfall.  

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Förbränningsskatten infördes 2020 av dåvarande S-Mp-regeringen för att skapa en mer giftfri avfallshantering, med målet om att Sverige ska bli ett fossilfritt land. Kritiker menar att förbränningsskatten leder till ökade kostnader för kunderna, det har bland annat moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered sagt i ett debattinlägg. Socialdemokraterna vill nu också slopa förbränningsskatten, läs mer nedan.

Veronica Jansson
Veronica Jansson drifttekniker på Energiservice Skellefteå, en underentreprenör som sköter underhåll inom vind, vatten, elnät och industri. 

– Vi måste ha alla kraftslag i dagsläget. Stamnätet måste byggas ut för att förbättra elöverföringen. Om man ska ha vindkraft så måste man ha dem på platser där energin förbrukas, annars får du så stora förluster.  

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Sveriges elberedskapsmyndighet Svenska kraftnät ska bygga ut stamnätet, eller som det numera heter transmissionsnätet. Detta ökar överföringskapaciteten. Bland annat ska nätet byggas ut till havs, för att det ska vara möjligt att ansluta havsbaserad vindkraft. Tidigast 2029 kan den första anslutningspunkten vara klar.

Pekka Hietala
Pekka Hietala servicetekniker på vindkraftsjätten Enercon i Piteå.  

– Förbättra stamnätet. När vindkraften väl fungerar står den för en stor del av Sveriges produktion. Därför måste vi fortsätta att underhålla vindkraftverken. Men vi behöver mer planerbar elproduktion och satsa på andra kraftslag än vindkraft. Finland har ny kärnkraft som minskar deras import av el. 

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Finland har byggt ut sin kärnkraft. Snart kommer landet ha fem kärnreaktorer i drift vid två kärnkraftverk. Ytterligare ett kärnkraftverk kan byggas i framtiden, och förhoppningen är då att kärnkraften ska producera 60 procent av all el.

Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson processingenjör på kärnkraftverket Forsmark 3

– Skatten på sopförbränningen har gjort att det i dag finns oanvända anläggningar som kan användas för att producera el. Vi måste bygga vindkraftverk på platser där det kan gå fort att få upp dem. Vi behöver beställa två nya kärnkraftsreaktorer till Ringhals nu. Det tar tio år innan de är i drift. 

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Under valrörelsen ändrade sig Socialdemokraterna om avfallsförbränningsskatt och föreslog att skatten tas bort 1 januari 2023. Det väntas genomföras då de borgerliga partierna är för detta, skriver tidningen Energi.

Sven-Rune Rydberg
Sven-Rune Rydberg produktionstekniker på Vattenfalls vattenkraftstationer i Umeälven. 

– Havsbaserad vindkraft är den snabbaste lösningen. Sedan behöver vi bygga ut befintlig vattenkraft, för att den ska kunna användas mer när det inte blåser. Även satsa på batteridrift.  

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Batterilagsringssystem avlastar elnätet vid kapacitetsbrist. Lite förenklat är det superstora “powerbanks”. I Uppsala finns ett stort batterilager. I Nederländerna har Vattenfall byggt en hybridkraftpark med solpaneler och vindkraft, som förutom att generera el, laddar jättelika batterier.  

Magnus Abrahamsson
Magnus Abrahamsson projektledare inom belysningsområdet på Vattenfall Services. 

– Du måste ha en kombination av vattenkraft och vindkraft. Traditionella kärnkraftverk tror jag inte på. Det måste i så fall vara de mindre, SMR (Små modulära kärnkraftsreaktorer). För egen del ska jag montera solceller hemma för att få ned elkostnaderna. Kommer inte gå plus minus noll, men om elpriserna fortsätter att vara så här höga så kommer investeringen att löna sig. 

Bild: Salomon Rogberg

Vad gäller saken: Små solcellsanläggningar har ökat med över 800 procent i Sverige på fem år, skriver Dagens Nyheter. Allt fler hushåll har köpt solceller sedan en skattereduktion för grön teknik infördes för privatpersoner i januari 2021, uppger Energimyndigheten.