Det finns stora skillnader i hur regioner tar emot patienter som råkar ut för elolyckor. Det framgår av en uppdaterad undersökning från Föreningen för industriell elteknik. I vissa fall saknas det helt riktlinjer för vad som ska göras efter en strömgenomgång.

Bilden känns igen av Sekos förtroendevalda inom energiområdet.

– El är en osynlig fara. I vissa regioner har de tagit åt sig och rättat till detta. Andra säger att det inte är någon fara för att det är hushållsel. Det är okunskap, säger Jonas Trässman, mätartekniker och huvudskyddsombud vid Vattenfall.

Checklista ska hjälpa vid elolycka

För att drabbade ska få rätt vård har Seko Energi tagit fram en checklista på vilka undersökningar som läkaren ska göra efter en elolycka.

Checklistan ryms i plånboken och ska lämnas fram när den drabbade söker vård.

– Har du kortet så får du rätt vård. Men har du inte med kortet så får du inte det i många fall, säger Jonas Trässman.

Liknande kort har lämnats ut av en del arbetsgivare, men för att se till att alla har ett kort väljer Seko att trycka upp ett eget.

Checklista hjälpte för Per-Aron

Elkraftsteknikern och Seko Energis förtroendevalda Per-Aron Fjällström fick användning för checklistan i våras. Han fick en strömgenomgång när han skulle koppla ur en mobil transformator i ett ställverk i Tärnaby.

Per-Aron Fjällström på jobbet vid en kraftstation.
Elkraftsteknikern och elsäkerhetsledaren Per-Aron Fjällström råkade ut för en strömgenomgång.

När han kom till den lokala vårdcentralen visade han upp listan som anger vilka undersökningar som behöver göras efter en elolycka.

– Det togs en massa provrör, de kopplade på vätskedropp, kollade motorik i händer och fötter… En komplett kontroll, säger Per-Aron Fjällström som jobbar på Vattenfall.

Eftersom vårdcentralen inte kunde ta alla prover flögs han med ambulanshelikopter till Lycksele lasarett.

Där låg Per-Aron Fjällström på övervakning och de sista proverna kunde göras innan han var i skick att åka hem dagen därpå.

Gjorde checklistan att du fick rätt vård?

– I mitt fall hjälpte den. Definitivt.

Per-Aron Fjällströms klarade sig förhållandevis bra efter olyckan. Direkt efter hade han bröstsmärtor, men redan veckan efter var han tillbaka på jobbet. Någon månad efter har han fortfarande känningar i händer och leder.

Checklista vid elolyckor
Seko har tagit fram en checklista att lämna till läkaren vid en elolycka. Listan finns ej i digital form, men kan fås av närmaste Sekoombud inom Seko Energi.

Så gör du vid en elolycka

Uppsök alltid sjukvård efter:

  • Ström genom kroppsdelar
  • Ljusbåge
  • Medvetslöshet
  • Domningar eller kramper
  • Blixtnedslag

Ring 112 och informera arbetsgivare/chef.

Vill du ha Sekos checklista vid elolycka? Kontakta ditt närmaste Sekoombud eller mejla ulrika.nilsson@seko.se