Det var vid ett planerat arbete på en kraftledning utanför Gunnarn i Västerbotten som en montör brännskadades i måndags. Han är anställd vid en underentreprenör i andra ledet till Svenska kraftnät.  

Av oklar anledning kom mannen för nära en annan strömförande ledning – spänningen var 20kV (mellanspänning). Den skadade mannen befann sig då ensam på ungefär åtta meters höjd i en speciell arbetskorg som man kör längs faslinan.  

  – På något sätt har det blivit en missbedömning. Ett misstag har gjorts, och vad det beror på vet vi inte, säger Roger Lyxell, projektledare på Svenska kraftnät. 

Misstänkt arbetsmiljöbrott

Maskinförare som befann sig vid arbetsplatsen lyckades lyfta ner montören från arbetskorgen med hjälp av en traktordriven skylift.  

Fyra dagar efter olyckan vårdades mannen fortsatt på sjukhus. 

– Hans tillstånd är stabilt och han är vid gott mod, säger Roger Lyxell. 

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada har inletts. Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och polisen utreder olyckan, och ska utröna om något brustit i exempelvis planeringen av arbetet eller i riskbedömningarna. 

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ställer krav på att en arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Svenska kraftnät: ”Något har brustit”

Den skadade mannen är anställd på Elnos Nordic, som utförde arbetet på uppdrag av Linjemontage i Grästorp. Svenska Kraftnät har ett samordningsansvar för arbetsmiljön och Elnos Nordic ett arbetsgivaransvar, förklarar Roger Lyxell.  

– Sedan har vi elsäkerhetsanvisningarna som måste följas. Och här har man inte följt allting. Något har brustit, vart det har brustit vet jag inte, men det får utredningen visa, säger han. 

Linjemontage i Grästorp vill inte ställa upp på en intervju om olyckan. Inte heller Elnos Nordic. 

”Vi kan inte ge dig mer information i nuläget än att vår medarbetare mår bra, han är inte allvarligt skadad och han återhämtar sig bra”, skriver Annica Lejonberg, som är administrativ chef på Elnos Nordic, i ett mejlsvar.