Under nästa år vill regeringen att 50 procent fler återvänder till sina ursprungsländer jämfört med år 2021. Det ökar trycket på Migrationsverkets förvar, låsta boenden som hyser personer som ska avvisas eller utvisas från Sverige.

I oktober öppnar Migrationsverket därför ett nytt, toppmodernt förvar i Mölndal.

Det blir nästan dubbelt så stort som förvaret i närliggande Kållered. Personalstyrkan flyttas till det nya förvaret och utökas rejält.

Stor gul tegelbyggnad som tillhör Migrationsverkets förvar i Kållered, en sommardag med grön gräsmatta och asfalt i förgrunden
Migrationsverkets nuvarande förvar i Kållered kommer att ersättas av ett nytt toppmodernt förvar i Mölndal hösten 2022.

Men nu riskerar förvaret att tappa personal efter beslut om att gå över till treskift. I dag jobbar man antingen natt eller dag- och kvällspass.

– Jag vet sju, åtta personer som redan nu kommer att sluta och har fått andra jobb. Själv söker jag utbildningar, för det nya schemat går inte ihop med familjelivet, säger Ali Asayesh.

Oro för säkerheten på förvaret

Kollegan Malin Svensson är orolig för att varierat dag-, kvälls- och nattjobb kommer att förstöra dygnsrytmen.

Porträttbild på Malin Svensson
Malin Svensson som arbetar på Migrationsverket i Kållered är orolig för konsekvenserna av treskift.

Hon är också orolig för säkerheten. 2020 skedde ett rymningsförsök där en anställd togs som gisslan. 2018 fritogs tre personer av utomstående som slog sönder en ruta med en yxa.

– Risken är att personer som jobbar treskift blir trötta på natten och inte kommer att kunna hålla upp säkerheten. Att man slarvar och gör misstag, säger Malin Svensson.

Delade åsikter

Den bilden delas inte av alla anställda. Solman Frotan som har arbetat på förvaret sedan 2017 är en av dem som är positiva till treskift.

Han berättar att de som är positiva framför allt välkomnar mer ob-tillägg och att schemat är utformat så att personal får en veckas ledighet i slutet av schemaperioden på fem veckor.

– Vi tror att vi kommer att återhämta oss gott och väl under den här veckan, säger Solman Frotan.

Anmälde Migrationsverket

Huvudarbetsmiljöombudet Francisco Carrazana anser att arbetsgivaren har brustit i samverkan med fackliga organisationer innan beslutet om treskift.

Här ska ni starta det toppmoderna förvaret, ett bygge som kostar över en halv miljard. Jag undrar vad politikerna kommer att säga när det inte öppnas fullt ut

Francisco Carrazana, huvudarbetsmiljöombud på Migrationsverket region Väst

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren endast ha behandlat 9 av de 27 risker som skyddsorganisationen har identifierat.

Porträttbild på Francisco Carrazana
Francisco Carrazana, huvudarbetsmiljöombud på Migrationsverket region väst.

– Det är allt från att människor kan drabbas av ångest i högre utsträckning till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Francisco Carrazana.

Oro för bemanningen av förvaret

Nu lyfts bland annat oro för bemanningen av det nya, mycket större förvaret.

Enligt Francisco Carrazana har arbetsgivaren flaggat för att alla avdelningar inte kommer att kunna öppnas i oktober, bland annat på grund av brist på personal.

– Här ska ni starta det toppmoderna förvaret, ett bygge som kostar över en halv miljard. Jag undrar vad politikerna kommer att säga när det inte öppnas fullt ut?

Chefen: För arbetsmiljöns skull

Sara Sjudin, sektionschef på Migrationsverket, är inte orolig över rekryteringen till det nya förvaret. Enligt henne införs treskift för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Porträttbild på Sara Sjudin
Sara Sjudin, sektionschef på Migrationsverket.

– Nattarbete och skiftarbete över lag är inte sunt för någon egentligen. Men nu har vi sådan verksamhet att vi måste ha bemanning dygnet runt och då blir det mindre sårbart att fördela nattpassen på fler, säger Sara Sjudin.

Läs fler svar från Migrationsverket på personalens kritik i denna artikel.

***
En längre version av denna artikel publiceras i nästa nummer av Sekotidningen, som även finns som e-tidning på sajten i början av september.

Migrationsverkets förvar

Förvar är ett låst boende där personer placeras för att avvisas eller utvisas från landet, exempelvis för att ha nekats asyl eller begått brott. Till skillnad från intagna på anstalt har förvarstagna exempelvis större rätt att ta emot besök och röra sig fritt på avdelningen under hela dygnet.

Migrationsverket har sex förvar över landet: Åstorp, Kållered, Flen, Märsta, Ljungbyhed och Gävle.

Förvaret i Kållered ersätts i höst av ett nytt förvar i Mölndal. I nuläget har förvaret drygt 130 anställda.

Källa: Migrationsverket