Anställda på Migrationsverkets förvar i Göteborg är starkt kritiska till införandet av treskift. 

Enligt ledningen införs den nya schemaformen främst för att förbättra arbetsmiljön.

I dag kan inte alla anställda delta i arbetsplatsträffar, möten och utbildningsinsatser.

– Vi har personal som jobbar natt och missar allt det här dagtid. Ska vi ha en arbetsmiljö på lika villkor behöver alla kunna delta, säger Sara Sjudin, sektionschef vid Migrationsverket.

Arbetsmiljöproblem på förvaret

Förvaret har dragits med arbetsmiljöproblem de senaste åren.

– Vi märker att det skapar en hel del problem i verksamheten när dag- och nattpersonal sällan möts. De jobbar inte ihop och känner knappt varandra. Det skapar en del konflikter, säger Sara Sjudin.

Nattarbete fördelas på fler

Anställda är oroliga för hur de ska få ihop det nya schemat med familjeliv och hur hälsan påverkas av att varva dag-, kvälls- och nattjobb.

Enligt Sara Sjudin skapar treskift snarare bättre förutsättningar för återhämtning då nattpassen fördelas på fler personer.

Porträttbild på Sara Sjudin
Sara Sjudin, sektionschef på Migrationsverket.

– Nattarbete och skiftarbete över lag är inte sunt för någon egentligen. Men nu har vi sådan verksamhet att vi måste ha bemanning dygnet runt och då blir det mindre sårbart att fördela nattpassen på fler, säger Sara Sjudin.

Möjlighet att jobba dagtid

Hon poängterar att andra anställda tycker att treskift blir en förbättring.

– Sedan finns det ett schema där man i princip jobbar mest dagtid, så de som absolut inte vill jobba på treskiftschema har möjlighet till det. Det är en schemagrupp som jobbar med transport och besök.

Riskbedömningen genomförd

Sara Sjudin vänder sig mot huvudarbetsmiljöombudets kritik om att alla risker med treskift inte behandlades innan beslutet togs.

– Vi anser att riskbedömningen var färdig och välgjord efter våra tre sittningar.

Kommer ni att lyckas rekrytera personal till det nya förvaret?

– Jag tror inte att det blir ett bekymmer. Det är ingen större rekrytering kvar att göra.