Tips till dig som kan sova men som behöver tid till återhämtning:

 • Prioritera vila framför ditt sociala liv i början av en ledig period. Se till att du får sova ut och varva ner. Säg nej, även till barnen. Sen när du vilat kan du göra allt det roliga.

Tips om dig som har svårt att sova:

 • Om du har svårt att varva ner och sova så ska du fundera över vad som gör att du inte kan koppla av och stänga av jobbet.
 • Var fysiskt aktiv. Gå ut. Motionera.
 • Gör saker som du tycker om, distrahera dig, träffa kompisar, sätt dig inte i soffan när du kommer hem. Gör istället något som gör att du känner sig naturligt trött.

Tips till dig som arbetsgivare, fackligt ombud och skyddsombud:

 • Riskbedöm arbetstider och scheman med utgångspunkt från det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Stressforskningsinstitutet har en arbetstidsutvärderare, ARTUR, som kan användas för att kolla om ett schemasystem är bra ur arbetsmiljösynvinkel. Systemet gör en riskbedömning.
 • Lägg inte in onödigt långa arbetspass i schemat och/eller för många arbetsdagar i följd.
 • Se till att dygnsvilan inte blir för kort, helst inte mindre än 11 timmar.
 • Erbjud stöd till medarbetare som har svårt att sova. Använd företagshälsovården.
 • Låt arbetsplatsträffar handla om arbetstiden. Prata om det som är problematiskt.
 • Utbilda om hur man ska tänka när man planerar sin arbetstid i önskescheman.
 • Ersätt inte obetald rast med betalt måltidsuppehåll.