Peter de Boer är cyniker och lever på att stycka upp och krossa företag på beställning.

Det rör honom inte i ryggen att människor far illa när de över en natt förlorar sina jobb.

När den irakiska säkerhetstjänsten ber honom att ställa till en skandal för ett stort bensinbolag hamnar han i trångmål. När han blir hotad ser han ingen annan utväg än att åta sig uppdraget.

Det blir inledningen till ett livsfarligt internationellt spel där hans nya medarbetare Nicky Landsaat även blir inblandad.