Som facklig representant är det viktig att man håller sig på rätt spår när man tillämpar kunskapen om våra rättigheter inom arbetsmarknaden och åtar sig mandat att representera ett stort kollektiv.

Denna kunskap ska förvaltas med vishet, kraft och ambition.

En ambition om att varje dag vara en ännu bättre facklig förtroendevald, där inget utrymme lämnas åt korruption och passivitet.

Måste kunna lita på förtroendevalda

Vi befinner oss i en hektisk tid där dessa egenskaper är som nödvändigast, då kapitalismen visat sitt verkliga känslolösa och brutala jag.

En facklig rörelse som inte åstadkommer något nämnvärt positivt är inget att ha.

Vi medlemmar ska kunna lita på att våra fackliga förtroendevalda, genom konkreta positiva resultat som intygar att de gör sitt jobb.

Facket måste leverera

Vid nästa lönerörelse bör massorna ställa tydliga krav på sina fackliga representanter. Ett tydligt budskap om att massorna inte är dumma och att vi inte köper skitsnack.

Fackligt förtroendevalda måste inse att massorna är trötta, och förr eller senare kommer att kräva sin rätt med eller utan fackföreningar.

En facklig rörelse som inte åstadkommer något nämnvärt positivt är inget att ha ändå.

Sålde ut strejkrätten

Arbetarrörelsen smittades med passivitetsviruset samma dag som det första kollektivavtalet skrevs under 1939 (Saltsjöbadsavtalet) genom att ha gått med på fredsplikt (sålt ut strejkrätten).

Kollektivavtal är bra, men att ge upp strejkrätten har varit ett förräderi mot hela arbetarrörelsen.

Dags att agera

Vi medlemmar har ett viktig uppdrag, nämligen att kraftfullt aktivera de energierna som talar om för oss att det är dags för en nystart, att vidga våra vyer, sätta intentioner och manifestera det vi vill uppnå via den fackligarörelsen: social rättvisa, välfärd och respekt.

Gör vi ingenting nu då kommer vi att vara slavar av kapitalismen. Då kommer vi att ha svikit våra barn och barnbarn.

Behöver handlingskraftiga

Det som behövs är en inre revolution hos varje medlem, som väcker insikter om självrespekt och behovet av en korrekt, kraftfullt och modig facklig rörelse.

Passiva pampar behöver ersätts med handlingskraftiga representanter som har mod att göra det korrekta.

Ha en fin tankestund!