Arbetsmiljön för våra medarbetare på tågbolagen är under all kritik.

Det har kommit till vår kännedom att trots att tåg har genomgått renovering, så regnar det in på eluttag, hos lokföraren och på passagerarna och deras bagage.

Det medför både brandfara och att tågvärdarna får skäll för att det ser ut som det gör i tågen.

Slitna stolar för lokförare

Lokförarnas stolar är inte utbytta fast de är gamla och slitna, men däremot är passagerarsätena renoverade.

Skönt för passagerarna, men de sitter ju inte och kör tåg varje dag i många timmar.

Kvarglömda droger i tågen

Tvätthall finns inte till tågen. Det glöms kvar mycket droger i tågen av passagerare, som personalen sedan får ta hand om.

Trots det finns det inga rutiner för hur man ska handskas med droger och alkohol för tågvärdarna.

Drogsituationen i tågen bedömer jag som en stor hotbild för tågpersonalen.

Det saknas även kameror på många tåg, som spär på otryggheten ytterligare.

Personal andas in brandrök

Ett annat exempel är när en förare och tågvärd märker att brandlarmet går, och upptäcker att hela passagerarutrymmet är rökfyllt.

Vid plattform på station en bit bort undersöks utrymmet samtidigt som driftcentralen kontaktas.

Är besparingsivern så utbredd att tågbolagen är villiga att slarva i renovering och arbetsmiljö?

Mikael Andersson, Seko Gävle-Dala

Personalen andas då in brandrök i cirka tio minuter. De ringer sambandscentralen och får till svar att de nog kan åka till slutstationen cirka fem mil bort.

Personalen undrar om tåget verkligen ska vara kvar i trafik, och får till svar att det är beslutat så av fordonsansvarig på tågbolaget.

Oansvarsfull ledning

Man häpnar över tågbolagets beslut i detta fall och undrar om de prioriterar att tågen ska gå till varje pris?

Även om det riskerar att äventyra tågpersonal och passagerares säkerhet.

Tack vare personalens envishet, och genom många samtal med berörda chefer och ansvariga fick de till slut lov att ta tåget ur drift.

Sjukskrivningar kostar

Är besparingsivern så utbredd att tågbolagen är villiga att slarva i renovering och arbetsmiljö för att kunna spara några kronor?

Ett sådant resonemang kommer förr eller senare att utmynna i sjukskrivningar och andra hälsoproblem.

Det kostar mycket mer än att göra rätt från början, och värna sin personal.