Den senaste perioden har en del tågolyckor ägt rum i Europa: i Grekland, Nederländerna och Tyskland med många döda och skadade, bland dem också arbetskamrater.

I hela EU, inklusive Sverige, fortsätter regeringar och tågföretag med nedskärningar och mer privatiseringar inom spårtrafik.

Mindre personal, eftersatt underhåll, attacker på våra arbetsvillkor. I denna riktning ingår också beslut som tågföretagen och politiker är överens om att tågvärdarna i Stockholms pendeltåg ska bort fram till slutet av året.

Behåll tågvärdarna

Seko Tunnelbanan anser fortfarande, trots att beslutet från Trafiknämnden har tagits på lösa grunder nyligen för att ta bort tågvärdarna, att tågvärdarna inom pendeltåget i Stockholm ska vara kvar.

Detta på grund av att säkerheten och tryggheten äventyras. De synskadade och passagerare med funktionshinder blir på det sätt en andra kategori medborgare som kan inte röra sig fritt i Stockholm när man vill åka pendeltåg.

Vinst går före säkerhet

Trots alla protester från de anställda, intresseorganisationer och många andra passagerare som varnar om att det kommer bli stora problem med säkerheten och tryggheten inom spårtrafiken, lyssnar man inte.

Målet är att det ska bli billigare med kameror i stället. Återigen finns inställningen att kostnaden och vinsten går före säkerheten. 

Prioritera säkerheten på pendeln

Vi, Seko Tunnelbanan, anser att det är oansvarigt från politikerna och MTR att avveckla tågvärdarna.

Vi anser som vårt förbund Seko att frågan om ensamarbete på resandetåg behöver lösas med att tågvärdarna ska vara kvar.

Vi kräver att säkerhet ska gälla i alla lägen och inte MTR:s profithunger eller för att Trafikförvaltningen ska visa upp en ”bra” ekonomi.

Solidaritet med kollegor på pendeln

Vi kan inte se stilla när säkerheten för våra arbetskamrater och alla passagerare som åker pendeltåg i Stockholm ska äventyras. Vi kan inte vänta på att en stor tågolycka ska äga rum medan man räknar hur mycket pengar vi har sparat.

Vi uttrycker i samma anda vår solidaritet till våra arbetskamrater på pendeltåget i kampen för att behålla tågvärdarna och inte ersätta dem med kameror.

Vi hoppas att vårt förbund Seko gör allt för att frågan drivs till sin spets och har vårt stöd i detta.

Med vänliga hälsningar,
Klubbstyrelsen Seko Tunnelbanan