Jag vill tacka Viktor Risling för debattartikeln. Precis som Risling skriver har Socialdemokraterna i regionen haft och har ett bra och nära samarbete med facket.

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen är en av arbetarrörelsens grundbultar.

Saknades riskanalys

Under tiden Socialdemokraterna satt i opposition var vi frustrerade över att inte ha insyn i utredningen kring tågvärdarna.

Vi var lika frustrerade över att den moderatledda majoriteten inte hade presenterat någon risk- och säkerhetsanalys.

Vi föreslog därför att beslutet skulle dras tillbaka för att säkerheten och tillgängligheten skulle kunna utredas.

Kom överens om utredning

När mittenkoalitionen bildades efter valet kom vi i våra partier överens om att pausa avvecklingen av tågvärdar och att frågan om säkerhet och tillgänglighet för resenärer skulle utredas.

Utredningen presenterades den 23:e februari och slutsatserna var att:

  • Det går att garantera säkerheten för resenärerna och lokföraren. Detta görs redan idag i andra länder utan tågvärdar.
  • Tillgängligheten för våra resenärer kan garanteras med andra medel än tågvärdar.

Mer synlig personal i trafiken

Därför beslutade mittenkoalitionen att låta den tidigare ledningens beslut fortgå.

Beslutet innebär även att vi kommer kunna få mer synlig personal i pendeltågstrafiken, för att öka tryggheten både för den som behöver stöd med tillgänglighet, känner sig otrygg eller behöver få hjälp att evakuera tåget.

Skyddsombud får insyn

Vi kommer löpande utvärdera hur beslutet faller ut.

Skyddsombuden i pendeltrafiken kommer också ges möjlighet att yttra sig över utredningen, vilket kommer vara viktigt inför utvärderingen.

Jag har respekt för att den här förändringen skapat oro bland en del av MTR:s anställda och jag vet att tågvärdarna är stolta över sitt yrke.

Behåller löner och villkor

Regionen har ställt krav på att ingen ska bli av med sitt arbete. Tågvärdarna erbjuds även möjlighet att utbilda sig till lokförare, med lön under studietiden – ett yrke där det i dag råder stor brist.

Vi är helt beroende av att fler vill arbeta med att köra våra pendeltåg och jag hoppas att många tar den chansen. Tågvärdar erbjuds också andra nya tjänster inom MTR, även där med bibehållen lön och villkor.

Vi vill att dagens tågvärdar ska kunna ställa om på ett bra sätt, och vilja bidra med sitt driv för en säker och tillgänglig kollektivtrafik.  

Ansvar för regionens pengar

Som förtroendevalda i Region Stockholm har vi ett ansvar att se till hela länet och till alla våra verksamheter. I en tid av inflation, skenande kostnader och stundande välfärdskris ställs vi inför svåra avvägningar.

Socialdemokraterna drev frågan om tågvärdarna i valet. I förhandlingarna, och den överenskommelse som Mittenkoalitionen landade i, var att göra en ny utredning för att säkerställa säkerheten och tillgängligheten.

Säkerheten garanteras

Den utredning som nu ligger till grund för regionens beslut besvarar de farhågor vi tidigare hade.

Det viktigaste för oss är att garantera säkerheten och tillgängligheten för resenärerna, samt ge tågvärdarna förutsättning att arbeta vidare med andra uppgifter inom kollektivtrafiken.