Detta gäller en händelse som skedde den 4 juli 2021. Klockan är cirka 19.15 och jag kommer till Gullmarsplan i Stockholm med min och bästa vännens familj.

Min fru säger att det ligger en kvinna på gatan. Jag rusar dit för att göra en lägeskontroll eftersom jag har lite erfarenhet från Hemvärnet och mitt eget yrke som tågvärd.

Det visar sig att den 80-åriga kvinnan har fallit ur bussen som hon har rest med.

Fick kasta sig ut

Enligt vittnesuppgifter och hennes egen berättelse så skulle busschauffören inte ha uppmärksammat henne.

Att påstå att det är tryggare med kameror på perrongerna och i tåget, hjälper inte en dam eller ett barn som har klämts fast

Joakim Roos, tågvärd

Eftersom hon gick långsamt trodde föraren att trafikutbytet var färdigt och stängde dörrarna, varpå damen nästan fick kasta sig ut för att inte få dörrarna på sig.

Poängen här är att detta högst sannolikt kan hända inom spårtrafiken.

Jag kan tänka mig att sikten är ytterst begränsad för föraren på pendeltågen i Stockholm, där tågsätten behöver vara långa och där man har kopplat ihop flera tåg.

Tågvärd kan inte bytas mot kameror

Vikten av att ha kvar tågvärden, med säkerhetsklassad tjänst för att kontrollera att trafikutbytet är klart, har mycket stor vikt. Detta ska inte från arbetsgivare eller andra aktörer arbetas bort för att ersättas med kameror.

En kamera kan aldrig ersätta den säkerhet och trygghet resenärer känner när en tågvärd finns ombord.

Att föreslå att kameror skulle motbevisa detta, och påstå att det är tryggare med kameror på perrongerna och i tåget, hjälper inte en dam eller ett barn som har klämts fast eller halkat och slagit sig intill eller i tåget.

Kan få förödande konsekvenser

Skulle en händelse lik den med damen på busstationen hända kan det få förödande konsekvenser. Till exempel att hon trillar ner på spåret eller blir klämd och inte kan göra sig hörd när tåget väl har börjat rulla.

Man kan dra många exempel, men vi tågvärdar eller ombordpersonal behövs i kollektivtrafiken och spårtrafiken för trivsel, service och säkerhet.

Joakim Roos, tågvärd på Krösatågen i Nässjö