Med anledning av lokförarna Moa Friman och Nils Westbergs insändare i Dagens Nyheter undrar jag om tågvärdar behövs.

På ett tåg finns det en lokförare. Det enda denne ska göra är att så säkert som möjligt köra tåget och upptäcka fel som kan vara skadliga. Att syssla med annat, exempelvis det som angår passagerare, tar bara bort uppmärksamheten från tågsäkerheten och ger dessutom förseningar.

Inrätta tågbefäl

Tågbefälet håller reda på allt utanför tågloket och den som lokföraren omedelbart kan rådgöra med om något konstigt uppstår.

Rätt benämning gör att beslutsfattare bättre förstår.

Det räcker inte att det finns folk långt borta på någon central som kan övervaka tåget via kameror. Det krävs att någon är ombord för att snabbt få den fullständiga informationen om vad som händer på och bredvid tåget.

Därför behövs rätt benämning

Beslut inom en organisation sköts ofta av folk som är fokuserade på ekonomin, men som inte alltid är helt insatta i verkligheten.

Därför behövs korrekt benämning av anställda. En person som står och välkomnar passagerare att stiga ombord behövs inte, det vill säga tågvärd, behövs inte.

Oansvarigt

Rätt benämning gör att beslutsfattare bättre förstår.

Att inte ha anställda som ”tågvärdar” är helt rätt för att spara pengar.

Att inte ha ett ”tågbefäl” är lika oansvarigt som att inte betala sin egen försäkring.