Med bara några veckor kvar till valet har vi, fackligt engagerade kamrater med vårt engagemang huvudsakligen på olika arbetsplatser runt om i landet, starka skäl till oro.

Vid sidan om den traditionella högerpolitiken för ökade klyftor och nedmontering av välfärden är högerpartierna med stöd av SD nu enade bakom en tydlig antifacklig dagordning, som om den verkställs kommer att undergräva våra och fackföreningarnas möjligheter att försvara de anställdas villkor. Risken är stor att otryggheten på arbetsplatserna kommer att öka mycket. Detta vill man åstadkomma genom att luckra upp turordningsreglerna i LAS, lagstifta om lägre löner för ungdomar och nyanlända samt genom införandet av regler som utökar arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja tidsbegränsade anställningsformer.

Öppnat upp för samarbete med de borgerliga

Samtidigt är arbetarrörelsens försvar alltför vacklande. Stefan Löfven säger att valet ska handla om välfärden, men avsaknaden av offensiva reformförslag och en ovilja att på allvar konfrontera högern är det som kännetecknat valkampanjen från (s). Och Stefan Löfven har dessutom upprepade gånger öppnat upp för ett samarbete med ett eller flera borgerliga partier efter valet. Om det blir verklighet kommer det inte bli någon progressiv skattepolitik och utrymmet för satsningar på välfärden blir litet. Med Centern och Liberalerna kommer det inte bli några begränsningar av vinsterna i välfärden!

Riktigt upprörande är också att socialdemokratin signalerat att man står beredd att inskränka de fackliga organisationernas strejkrätt, något som kommer att ge ytterligare självförtroende åt högerpartiernas egna förslag på inskränkningar, som är ännu mer långtgående.

Det har under valrörelsens gång blivit väldigt klart att det är Vänsterpartiet som tydligast står på vår sida. Det är Vänsterpartiet som försvarar vår trygghet, konsekvent försvarar de fackliga rättigheterna, och står upp för solidaritetens principer och för idén om ett jämlikt, socialistiskt samhälle. Det har varit en tydlig riktning i såväl dagspolitik som reformförslag. Vänsterpartiet har konsekvent uppträtt som det parti som vill förstärka välfärden och minska klassklyftorna i förhandlingarna med regeringen.

Förstärk anställningstryggheten

Vänsterpartiet har valt att lyfta flera frågor som går stick i stäv med högerns dagordning för en otryggare arbetsmarknad: För att öka tryggheten på jobbet vill Vänsterpartiet förstärka anställningstryggheten, bl.a. genom att förbjuda omotiverade visstidsanställningar, genom att stoppa arbetsgivarnas möjlighet att sänka anställningsgraden (s.k. hyvling) och genom att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja bemanningsföretag istället för att anställa egen personal. Vänsterpartiet säger nej till alla förslag om särskilda låglönejobb för unga och nyanlända. Det är en borgerlig politik som bara leder fram till ännu större ekonomiska skillnader och att lönerna på arbetsmarknaden pressas ner för alla. Svenska kollektivavtal skall gälla alla!

Vänsterpartiet lyfter också som enda parti frågan om att sänka arbetstiden med målsättningen om sex timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Förslaget om arbetstidsförkortning handlar i väldigt konkret mening om att låta oss som arbetar erhålla en större andel av det överskott som annars i väldigt hög utsträckning går ner i miljardärernas alltmer välfyllda fickor och aktieportföljer. Samtidigt är det en reform som skulle betyda mer fritid och möjlighet till återhämtning, bra både för att stimulera människors möjligheter till en meningsfull vardag och till ökat deltagande i samhället. Det skulle också kunna göra mycket för att motverka utbrändhet och psykisk ohälsa – som ju ofta är ett resultat av det alltför uppskruvade tempot i arbetslivet.

Vinstplundring

Vänsterpartiet är också den tydligaste motståndaren till vinstplundringen och privatiseringen av vår gemensamma välfärd. En fungerande behovsstyrd välfärd är helt avgörande för många av oss löntagare, inte minst vi i LO-kollektivets inkomstgrupper, som ju sällan har råd att köpa oss förbi i vård- och bostadsköer, och som har ett stort intresse av att våra barn ska få gå i en likvärdig skola.

Vänsterpartiet står dessutom som ensam kraft idag för ett progressivt och omfördelande pensionssystem, och har tydligt tagit avstånd från den senaste blocköverskridande överenskommelsen, som syftar till att vältra över kostnaderna för dagens underfinansiering på vanligt folk genom höjd pensionsålder, samtidigt som företagen går fria från ansvar.

För oss, fackligt förtroendevalda och engagerade på massvis av olika arbetsplatser runt omkring i landet, är Vänsterpartiet det naturliga partiet att engagera oss i. Vi känner också av det växande stödet för partiet, både i diskussionerna med andra fackligt aktiva, och från ett växande antal av våra arbetskamrater. Så vår uppmaning till er som inte redan gjort det: Rösta på Vänsterpartiet den 9 september! En rejäl valframgång för Vänsterpartiet är det enda sättet att slippa borgerliga partier i regeringen efter valet och få en verklig arbetarpolitik!