Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

m/v Faust, ett av Wallenius svenskflaggade fartyg. Kanske blir det betydligt fler i framtiden. Foto: Wallenius lines
Nyhet

Försiktig optimism om tonnageskatt

I höstbudgeten kom det så hett efterlängtade förslaget om tonnageskatt. Men sjöfartens parter tar inte ut något i förskott. Frågor om finansiering, skatter och avgifter återstår att lösa innan man börjar flagga svenskt igen.

5 oktober 2015 13:34

Fakta

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till.

Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten.

Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna.

Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.

Överlag är reaktionerna mycket positiva till regeringens beslut att införa ett tonnageskattesystem från halvårsskiftet 2016.

– Det ser definitivt mycket bättre ut nu än tidigare, säger Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (som tidigare hette Sveriges redareförening).

Tonnageskatten beräknas kosta 45 miljoner kronor per år och ska finansieras inom sjöfartssektorn, bland annat genom neddragningar i det befintliga sjöfartsstödet.

Det ser Pia Berglund som ett problem. Hon påpekar också att tonnageskatten bara är en del i beslutsunderlaget för redarna.

– Det här är bara början. Nu har vi lagt grunden och måste börja bygga huset. Men det är en mycket viktig signal att regeringen tar sjöfarten på allvar, så det handlar nog minst lika mycket psykologi som ekonomi att man nu tagit det här beslutet.

I dag finns omkring 100 svenskflaggade fartyg. I samband med beslutet talade Svensk sjöfart om att det är möjligt att de 300 svenskägda fartyg som idag går under utländsk flagg skulle kunna flagga in, något som, enligt Svensk sjöfart skulle skapa 17000 nya jobb inom sjöfarten med kringliggande näringar.

Även Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är positiv, men inte heller han vill slå sig till ro.

– Tonnageskatten är en del. Men vi får inte tro att det är ett självspelande piano.

Han är positiv till samarbetet med Svensk sjöfart och Sjöbefälsförening som gemensamt lobbat för tonnageskatt.

– Nu måste vi gå vidare. Nu behövs en extra knuff med ett större grepp, där man ser över andra skatter och avgifter. Sedan finns det också regler och förordningar som gör det krångligare med svensk flagg.

Redarna själva är glada, om än något avvaktande.

– Vi är väldigt väldigt positiva till beslutet då detta är ett steg mot konkurrenskraftiga näringsvillkor för den svenska sjöfartsindustrin. Det är mycket viktigt och bra för hela branschen, säger Cecilia Kolga, informationschef på Wallenius.

Rederiet äger att 30-tal fartyg varav närmare hälften är svenskflaggade. De övriga har Singapore-flagg.

Men enligt henne är det för tidigt för Wallenius att ta beslut om huruvida man ska ansluta sig till tonnageskattesystemet, som är frivilligt, och om det kommer få effekter på hur man flaggar i framtiden.

– Det är många faktorer som ska tas i beaktande, inte bara skatt även om det är en mycket viktig faktor. Jag tror att vi kommer ta ett inriktningsbeslut någon gång under hösten.

– Ägaren Margareta Wallenius-Kleberg sa i en intervju för några år sedan att vi vill fortsätta vara ett svenskt rederi, men inte till vilket pris som helst. Och det sammanfattar ganska bra.

Och nu har priset sänkts?

– Ja, det är en mycket positiv signal till branschen, men som sagt är det för tidigt att uttala sig om hur vi ska göra, säger Cecilia Kolga.

På Furutank, som år 2009 flaggade ut till Färöarna, är tongångarna ungefär de samma.

– Det är väldigt positivt men eftersom vi inte vet var det landar och vi aldrig gissar när vi tar våra beslut så vet vi inte nu om det kommer bli några inflaggningar för oss, säger vd Lars Höglund.

Även han nämner finansiering som något som måste räknas in i ekvationen.

– Men om det skulle bli fråga om inflaggningar skulle det bara vara för nya fartyg, inte att vi flaggar tillbaka. Det kostar mycket att flagga svenskt.

Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att se över detta. I den maritima strategi hon presenterade nyligen lovade hon att Sverige skulle ha Europas bästa regelverk för sjöfarten.

– Det är klart det finns en längtan och en önskan för oss att ”komma hem”. Och om vi skulle få samma eller bättre regler jämfört med idag är det inte otänkbart att vi kommer tillbaka, säger Lars Höglund.

Donsötank är ett mindre rederi med sju tankfartyg, där alla seglar under svenskt flagg.

– För oss innebär tonnageskatten en större flexibilitet vid köp och försäljning av fartyg och kommer då att underlätta vid konjunktursvängningar. Tonnageskatten är kanske ännu viktigare för de större rederierna med externa aktieägare eller om ett rederi köper och säljer fartyg i en annan omfattning än vad vi gör, säger vd Ingvar Lorensson.

– Det är klart att det är positivt för svensk sjöfart med tonnageskatt. Vi har länge eftersträvat att svensk flagg ska vara så konkurrenskraftigt som möjligt och tillsammans med sjöfartsstödet och de förbättringar i regelverket som infrastrukturministern aviserat tror vi på en framtid för svensk sjöfart.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Många besök under Sekos medlemsvecka

Många besök under Sekos medlemsvecka

Närmare 10 000 anställda i Sekos branscher fick besök när Seko hade medlemsvecka i april. Nu har förbundet registrerat plussiffror i medlemsregistret för första gången på länge. Läs mer

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

I april beslutade Kriminalvården i region väst att flytta Sekos skyddsombud Leif Kyldal från häktet Göteborg till Skogomeanstalten. Han närmaste chef hade känt sig hotad när Leif pekade på arbetsmiljöproblem på avdelningen. Läs mer

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO:s ekonomer räknar med ytterligare några goda år - och med lägre arbetslöshet än någon annan prognosmakare. Använd de goda tiderna för att ta itu med bristerna i välfärden, uppmanar de. Läs mer

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Kvinnliga busskonduktörer i den indiska delstaten Maharashtra får sin betalda mammaledighet utökad från sex till nio månader. Bland annat tack vare Sekos stöd till det lokala facket och dess kvinnliga aktivister. Läs mer

Experten: Så undviker du en stressig semester

Experten: Så undviker du en stressig semester

Sommarsemestern ser många fram emot som en tid för att ta det lugnt och ha det härligt. Men så blir det långt ifrån alltid när ambitionerna blir för stora. Vi frågade Samuel West, psykolog och forskare, hur man kan tänka för att inte hamna i värsta semesterstressen. Läs mer

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Trafikverket ”ser över möjliga handlingsalternativ” och ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet. Det sker efter tidningen Arbetets avslöjande om allvarliga arbetsmiljöbrister på Förbifart Stockholm-bygget på Lovön. Läs mer

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Vibrationsskador satte stopp för Bo Hadrys yrkesliv. Genom Seko har han fått hjälp att söka de ersättningar han har rätt till. – Helt plötsligt har det funnits en massa pengar på kontot. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Brevbäraren Åsa Åsberg är aktiv i Seko Posten och vald till LO-distriktets representantskap i Västerbotten. Hon uppmanades att lämna det uppdraget eftersom hon står på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige. Det är inget Seko står bakom. Läs mer

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Trafikverket har en "skyldighet att agera" mot bristerna. Det menar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) efter tidningen Arbetets avslöjande om arbetsmiljöbrister på bygget av Förbifart Stockholm. Läs mer

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

170 personer varslas när Crane AB flyttar sedeltryckeriet från Tumba pappersbruk till Malta. Dessutom berörs ett 60-tal bemanningsanställda av flyttbeskedet. Läs mer

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

”Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år.” Så skrev Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven på DN debatt den 26 februari i år. Vi kollar om det stämmer. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

Blockad

En stridsåtgärd då arbetstagarsidan stoppar vissa arbeten