Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

m/v Faust, ett av Wallenius svenskflaggade fartyg. Kanske blir det betydligt fler i framtiden. Foto: Wallenius lines
Nyhet

Försiktig optimism om tonnageskatt

I höstbudgeten kom det så hett efterlängtade förslaget om tonnageskatt. Men sjöfartens parter tar inte ut något i förskott. Frågor om finansiering, skatter och avgifter återstår att lösa innan man börjar flagga svenskt igen.

5 oktober 2015 13:34

Fakta

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till.

Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten.

Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna.

Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.

Överlag är reaktionerna mycket positiva till regeringens beslut att införa ett tonnageskattesystem från halvårsskiftet 2016.

– Det ser definitivt mycket bättre ut nu än tidigare, säger Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (som tidigare hette Sveriges redareförening).

Tonnageskatten beräknas kosta 45 miljoner kronor per år och ska finansieras inom sjöfartssektorn, bland annat genom neddragningar i det befintliga sjöfartsstödet.

Det ser Pia Berglund som ett problem. Hon påpekar också att tonnageskatten bara är en del i beslutsunderlaget för redarna.

– Det här är bara början. Nu har vi lagt grunden och måste börja bygga huset. Men det är en mycket viktig signal att regeringen tar sjöfarten på allvar, så det handlar nog minst lika mycket psykologi som ekonomi att man nu tagit det här beslutet.

I dag finns omkring 100 svenskflaggade fartyg. I samband med beslutet talade Svensk sjöfart om att det är möjligt att de 300 svenskägda fartyg som idag går under utländsk flagg skulle kunna flagga in, något som, enligt Svensk sjöfart skulle skapa 17000 nya jobb inom sjöfarten med kringliggande näringar.

Även Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är positiv, men inte heller han vill slå sig till ro.

– Tonnageskatten är en del. Men vi får inte tro att det är ett självspelande piano.

Han är positiv till samarbetet med Svensk sjöfart och Sjöbefälsförening som gemensamt lobbat för tonnageskatt.

– Nu måste vi gå vidare. Nu behövs en extra knuff med ett större grepp, där man ser över andra skatter och avgifter. Sedan finns det också regler och förordningar som gör det krångligare med svensk flagg.

Redarna själva är glada, om än något avvaktande.

– Vi är väldigt väldigt positiva till beslutet då detta är ett steg mot konkurrenskraftiga näringsvillkor för den svenska sjöfartsindustrin. Det är mycket viktigt och bra för hela branschen, säger Cecilia Kolga, informationschef på Wallenius.

Rederiet äger att 30-tal fartyg varav närmare hälften är svenskflaggade. De övriga har Singapore-flagg.

Men enligt henne är det för tidigt för Wallenius att ta beslut om huruvida man ska ansluta sig till tonnageskattesystemet, som är frivilligt, och om det kommer få effekter på hur man flaggar i framtiden.

– Det är många faktorer som ska tas i beaktande, inte bara skatt även om det är en mycket viktig faktor. Jag tror att vi kommer ta ett inriktningsbeslut någon gång under hösten.

– Ägaren Margareta Wallenius-Kleberg sa i en intervju för några år sedan att vi vill fortsätta vara ett svenskt rederi, men inte till vilket pris som helst. Och det sammanfattar ganska bra.

Och nu har priset sänkts?

– Ja, det är en mycket positiv signal till branschen, men som sagt är det för tidigt att uttala sig om hur vi ska göra, säger Cecilia Kolga.

På Furutank, som år 2009 flaggade ut till Färöarna, är tongångarna ungefär de samma.

– Det är väldigt positivt men eftersom vi inte vet var det landar och vi aldrig gissar när vi tar våra beslut så vet vi inte nu om det kommer bli några inflaggningar för oss, säger vd Lars Höglund.

Även han nämner finansiering som något som måste räknas in i ekvationen.

– Men om det skulle bli fråga om inflaggningar skulle det bara vara för nya fartyg, inte att vi flaggar tillbaka. Det kostar mycket att flagga svenskt.

Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att se över detta. I den maritima strategi hon presenterade nyligen lovade hon att Sverige skulle ha Europas bästa regelverk för sjöfarten.

– Det är klart det finns en längtan och en önskan för oss att ”komma hem”. Och om vi skulle få samma eller bättre regler jämfört med idag är det inte otänkbart att vi kommer tillbaka, säger Lars Höglund.

Donsötank är ett mindre rederi med sju tankfartyg, där alla seglar under svenskt flagg.

– För oss innebär tonnageskatten en större flexibilitet vid köp och försäljning av fartyg och kommer då att underlätta vid konjunktursvängningar. Tonnageskatten är kanske ännu viktigare för de större rederierna med externa aktieägare eller om ett rederi köper och säljer fartyg i en annan omfattning än vad vi gör, säger vd Ingvar Lorensson.

– Det är klart att det är positivt för svensk sjöfart med tonnageskatt. Vi har länge eftersträvat att svensk flagg ska vara så konkurrenskraftigt som möjligt och tillsammans med sjöfartsstödet och de förbättringar i regelverket som infrastrukturministern aviserat tror vi på en framtid för svensk sjöfart.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver rekrytera omkring 100 nya lokförare per år de närmaste åren. Nu tar man till nya grepp för att locka till sig folk. Läs mer

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

SJ anklagar lokförare för mobbning

Flera lokförare har tilldelats erinringar av SJ efter att företaget anklagar dem för mobbning och trakasserier under en arbetsplatsträff i Stockholm. Seko SJ protesterar och har krävt att erinringarna dras tillbaka. Något SJ inte gått med på. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

I-lön

Se Individuell lön.