Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

m/v Faust, ett av Wallenius svenskflaggade fartyg. Kanske blir det betydligt fler i framtiden. Foto: Wallenius lines
Nyhet

Försiktig optimism om tonnageskatt

I höstbudgeten kom det så hett efterlängtade förslaget om tonnageskatt. Men sjöfartens parter tar inte ut något i förskott. Frågor om finansiering, skatter och avgifter återstår att lösa innan man börjar flagga svenskt igen.

5 oktober 2015 13:34

Fakta

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till.

Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten.

Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna.

Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.

Överlag är reaktionerna mycket positiva till regeringens beslut att införa ett tonnageskattesystem från halvårsskiftet 2016.

– Det ser definitivt mycket bättre ut nu än tidigare, säger Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (som tidigare hette Sveriges redareförening).

Tonnageskatten beräknas kosta 45 miljoner kronor per år och ska finansieras inom sjöfartssektorn, bland annat genom neddragningar i det befintliga sjöfartsstödet.

Det ser Pia Berglund som ett problem. Hon påpekar också att tonnageskatten bara är en del i beslutsunderlaget för redarna.

– Det här är bara början. Nu har vi lagt grunden och måste börja bygga huset. Men det är en mycket viktig signal att regeringen tar sjöfarten på allvar, så det handlar nog minst lika mycket psykologi som ekonomi att man nu tagit det här beslutet.

I dag finns omkring 100 svenskflaggade fartyg. I samband med beslutet talade Svensk sjöfart om att det är möjligt att de 300 svenskägda fartyg som idag går under utländsk flagg skulle kunna flagga in, något som, enligt Svensk sjöfart skulle skapa 17000 nya jobb inom sjöfarten med kringliggande näringar.

Även Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är positiv, men inte heller han vill slå sig till ro.

– Tonnageskatten är en del. Men vi får inte tro att det är ett självspelande piano.

Han är positiv till samarbetet med Svensk sjöfart och Sjöbefälsförening som gemensamt lobbat för tonnageskatt.

– Nu måste vi gå vidare. Nu behövs en extra knuff med ett större grepp, där man ser över andra skatter och avgifter. Sedan finns det också regler och förordningar som gör det krångligare med svensk flagg.

Redarna själva är glada, om än något avvaktande.

– Vi är väldigt väldigt positiva till beslutet då detta är ett steg mot konkurrenskraftiga näringsvillkor för den svenska sjöfartsindustrin. Det är mycket viktigt och bra för hela branschen, säger Cecilia Kolga, informationschef på Wallenius.

Rederiet äger att 30-tal fartyg varav närmare hälften är svenskflaggade. De övriga har Singapore-flagg.

Men enligt henne är det för tidigt för Wallenius att ta beslut om huruvida man ska ansluta sig till tonnageskattesystemet, som är frivilligt, och om det kommer få effekter på hur man flaggar i framtiden.

– Det är många faktorer som ska tas i beaktande, inte bara skatt även om det är en mycket viktig faktor. Jag tror att vi kommer ta ett inriktningsbeslut någon gång under hösten.

– Ägaren Margareta Wallenius-Kleberg sa i en intervju för några år sedan att vi vill fortsätta vara ett svenskt rederi, men inte till vilket pris som helst. Och det sammanfattar ganska bra.

Och nu har priset sänkts?

– Ja, det är en mycket positiv signal till branschen, men som sagt är det för tidigt att uttala sig om hur vi ska göra, säger Cecilia Kolga.

På Furutank, som år 2009 flaggade ut till Färöarna, är tongångarna ungefär de samma.

– Det är väldigt positivt men eftersom vi inte vet var det landar och vi aldrig gissar när vi tar våra beslut så vet vi inte nu om det kommer bli några inflaggningar för oss, säger vd Lars Höglund.

Även han nämner finansiering som något som måste räknas in i ekvationen.

– Men om det skulle bli fråga om inflaggningar skulle det bara vara för nya fartyg, inte att vi flaggar tillbaka. Det kostar mycket att flagga svenskt.

Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att se över detta. I den maritima strategi hon presenterade nyligen lovade hon att Sverige skulle ha Europas bästa regelverk för sjöfarten.

– Det är klart det finns en längtan och en önskan för oss att ”komma hem”. Och om vi skulle få samma eller bättre regler jämfört med idag är det inte otänkbart att vi kommer tillbaka, säger Lars Höglund.

Donsötank är ett mindre rederi med sju tankfartyg, där alla seglar under svenskt flagg.

– För oss innebär tonnageskatten en större flexibilitet vid köp och försäljning av fartyg och kommer då att underlätta vid konjunktursvängningar. Tonnageskatten är kanske ännu viktigare för de större rederierna med externa aktieägare eller om ett rederi köper och säljer fartyg i en annan omfattning än vad vi gör, säger vd Ingvar Lorensson.

– Det är klart att det är positivt för svensk sjöfart med tonnageskatt. Vi har länge eftersträvat att svensk flagg ska vara så konkurrenskraftigt som möjligt och tillsammans med sjöfartsstödet och de förbättringar i regelverket som infrastrukturministern aviserat tror vi på en framtid för svensk sjöfart.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier i facket #inteförhandlingsbart

Uppropet #inteförhandlingsbart har idag publicerats i tidningen Etc. 1501 kvinnor från alla fackförbund vittnar om sexism, övergrepp och tystnadskultur inom fackföreningsrörelsen. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

I dagarna publiceras ett upprop under hashtaggen #inteförhandlingsbart. Där vittnar kvinnor med fackliga uppdrag om sexuella trakasserier, kränkningar och sexism inom facket. Det blir ett i raden av upprop från kvinnor i olika branscher under metoo-rörelsen. Allt från skådespelare och sångare, till politiker och ingenjörer har vittnat om utsatthet. Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Stupstocksregel

En tvingande regel som gäller om lokala fack och arbetsgivare inte kommer överens.