–Ja, vi är beredda att förhandla under förutsättning att vår motion går igenom på det extrainsatta representantskapet på fredag. Det har vi sagt hela tiden, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Representantskapet, som är högsta beslutande organ för LO-förbunden mellan kongresserna, ska behandla motioner som skjutits upp från den digitala LO-kongressen i maj.

Sekos motion kräver en omstart av förhandlingarna och nya direktiv till de som förhandlar. Krav som LO:s styrelse ställde sig bakom redan i maj, när motionerna till LO-kongressen behandlades.

Saklig grund

Lagen om anställningsskydd slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst. En uppsägning måste alltid ske på så kallad saklig grund.
Det finns två typer av saklig grund.
Den ena är arbetsbrist, den andra personliga skäl.
Arbetsbrist innebär att det enligt arbetsgivaren inte finns tillräckligt med jobb för alla. Vem som ska sägas upp avgörs enligt turordningsreglerna. Grunden i Lagen om anställningsskydd är att den som har kortast anställningstid får sluta först, sist in – först ut.
Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.
Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

LO lovar bland annat att inte medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning, enligt lagen om anställningsskydd, LAS, och att ge förbunden större inflytande och insyn i samtalen.

Seko lämnade LAS-förhandlingarna i december förra året för att förbundet uppfattade att frågan om saklig grund förhandlats bakom ryggen på förbunden. Trots att man tidigare varit överens om den frågan inte skulle tas med.

Pausade förhandlingar

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har sagt att saklig grund aldrig varit föremål för förhandling. Däremot har en arbetsgrupp tagit fram ett underlag där den tas upp.

Valle Karlsson anser inte att underlaget från arbetsgruppen binder förhandlarna.

–Det är en rapport som vilken som helst, med en del fakta, mer än så betyder den inte, säger han.

Ni anser att saklig grund inte är förhandlingsbart. Vad kan ni tänka er att förändra för att få igenom era krav på bland annat ökad anställningstrygghet och rätt till heltid?

–Det är alltid ett givande och tagande i förhandlingar. Arbetsgivarna har till exempel lyft fram att det tar väldigt lång tid att processa en uppsägningsförhandling. Där kanske vi kan medverka till att förkorta den tiden, säger Valle Karlsson.

LAS-förhandlingarna mellan parterna pausades under våren på grund av den planerade avtalsrörelsen, som sedan i sin tur blev uppskjuten på grund av coronakrisen.

Förhandlingarna mellan parterna är planerade att återupptas redan nästa vecka. Det finns en detaljerad planering med många förhandlingsdagar inlagda.

–Vi ser fram emot att börja och sedan få möjlighet att ta ställning till ett resultat. Reglerna för omröstningen har skärpts så att det krävs 60 procent av representantskapets röster för att ett avtal ska godkännas. Det känns bra, säger Valle Karlsson.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.

Trycket på förhandlarna har ökat sedan den statliga utredningen om LAS presenterades i slutet av maj. LO och Seko är mycket kritiska till utredningens förslag som man menar borde slängas i papperskorgen.

Om parterna inte kommer överens blir det istället utredningen som läggs till grund för förändringar av LAS. Det har regeringen, Liberalerna och Centern enats om i det så kallade Januariavtalet.