MTR:s presschef Maria Hansson bekräftar i ett mejl till Sekotidningen att företaget ”ser över möjligheten att bolagisera städverksamheten”, men att inga formella beslut ännu är fattade.

–Vi ber därför att få återkomma med en kommentar vid ett senare tillfälle, skriver Maria Hansson.

Städningen i tunnelbanan sköts i dag av MTR i egen regi, vilket Seko menar är bra för städarna, eftersom de ingår i en sammanhållen organisation. När MTR nu bildar ett separat bolag förlorar man den tryggheten.

–Vi är kritiska, men kan inget göra. Företaget bestämmer på egen hand om sin organisation, säger Carolin Evander.

Nytt städbolag

Än så länge har MTR kvar städningen på pendeltågen i egen regi. Seko tror dock att den långsiktiga planen är att föra samman all städning och fastighetsskötsel i det nya MTR FM, där FM står för Facility Management.

Om det blir ett annat bolag som tar över tunnelbanan vid nästa upphandling kanske de har egen städpersonal. Då kan vi bli av med uppdraget och jobbet

Gerezgiher Semere

Gerezgiher Semere är ordförande i Sekos sektion lokalvården på tunnelbanan. Han är inte glad över det som händer.

­–Det är osäkert vad MTR tänker om framtiden, om vi ska arbeta med andra städuppgifter än tunnelbanan, säger han.

Dessutom befarar han att städarna riskerar arbetslöshet längre fram. Alla får möjlighet att följa med över till det nya bolaget, men det är mycket osäkert vad som händer om MTR förlorar upphandlingen av tunnelbanan nästa gång. Det är dags nästa år.

–Om det blir ett annat bolag som tar över tunnelbanan vid nästa upphandling kanske de har egen städpersonal. Då kan vi bli av med uppdraget och jobbet. Det är klart att många av oss är oroliga, säger Gerezgiher Semere.

Osäker framtid för städarna

Det är förbundet som förhandlat fram det nya avtalet, så sektionen känner inte till alla detaljer, enligt Gerezgiher Semere. Han är ledsen för att SL-korten försvinner som förmån för de som går i pension framöver.

–Tråkigt för oss äldre, säger han.

Carolin Evander tror att MTR också tänker sig att det nya städbolaget ska ut och konkurrera om andra uppdrag. Hon förstår att medlemmarna på tunnelbanan är oroliga för det och att en del tvekar inför att följa med till det nya bolaget.

Det finns en osäkerhet om var och med vad individen kommer att jobba framöver.

–Vi får många frågor om det och naturligtvis är det förståeligt när man kanske varit anställd i tunnelbanan i tio eller tjugo år, säger Carolin Evander.

Övergång av verksamhet

• Verksamhetsövergång innebär att en ny arbetsgivare tar över ansvaret för verksamheten, till exempel uppköp.
• För att avgöraom det rör sig om en verksamhetsövergång behöver man göra en bedömning av flera omständigheter. Till exempel hur stor andel anställda som tagits över, om det är samma typ av verksamhet.
• Du har alltid rätt att följa med när en verksamhet byter arbetsgivare i enlighet med reglerna.
• Du kan tacka nej, men riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan också påverka din rätt till ersättning från a-kassan.
• Grundregeln är att du behåller lönen och dina tidigare anställningsvillkor hos din nya arbetsgivare. Om det finns kollektivavtal tecknar facket ett nytt avtal.
• Din anställningstid från förra arbetsgivaren räknas ihop med tiden hos den nya. Det är viktigt bland annat när man räknar uppsägningstid.
• Regler för verksamhetsövergång finns bland annat i Lagen om anställningsskydd, 6b.

Källa: Unionen

Alla ska bestämma sig senast under oktober månad. Den som tackar nej till övergång har chans att få stanna i tunnelbanan. Blir det många som vill vara kvar kan det uppstå övertalighet och kanske uppsägningar.

–Det betyder inte att städarna måste sluta i så fall. Det beror på anställningstid och till viss del kompetens vem som får gå.  Men det är inget vi vet idag, säger Carolin.

SL-kort för pensionärer tas bort

Det nya avtalet bygger på tunnelbanans nuvarande avtal och det centrala spårtrafikavtalet som Seko har med Almega.

Jämfört med dagens avtal är det nya bättre, tycker Carolin Evander.

–Avtalet bygger på det centrala spårtrafikavtalet, och innebär bland annat högre ersättning vid mertidsarbete, högre timlöner, månadslön för deltidare, och högre semesterersättning.

–Samtidigt har vi kvar många bra saker från tunnelbanans lokala avtal, som lönestegen för lokalvårdare, SL kort, betald läkarvård

–Vi har offrat SL-kort för pensionärer, men de som går i pension före den 1 mars nästa år för behålla förmånen, säger hon.

Vid årsskiftet flyttade MTR över pendeltågens klottersanerare till tunnelbanan. Lokala fackliga företrädare ansåg att det innebar försämringar för sanerarna, särskilt när det gäller arbetstid och schemaläggning.

Carolin Evander håller med om att det är skillnader mellan avtalen, men säger att det blir något bättre nu med fler lediga dagar.

–Det finns fortfarande skillnader, men vi måste se till helheten. Det finna andra värden i tunnelbanan, som fria SL-kort och fria läkarbesök. Jag förstår samtidigt att människor värdesätter olika saker, säger hon.

Gerezgiher Semere säger att han har stor förståelse för frustrationen bland de klottersanerare som tvingades byta från pendeln till tunnelbanan. Han vet inte ännu inte om det nya avtalet är tillräckligt bra.

–Vi har också klottersanerare hos oss på tunnelbanan. Villkoren har hittills varit sämre än på pendeln. Vi hoppas det blir bättre nu, säger han.

Medlemmarna informeras om det nya bolaget och avtalet denna vecka. Avtalet börjar gälla 1 december. Beslut om bolaget tas i mitten av september.