Det var våren 2019 som Nils Josephsson blev omplacerad. Seko stämde arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD, för brott mot förtroendemannalagen.

Det blir dock ingen rättegång eftersom parterna enats om en förlikning.

–Jag får 75 000 kronor, men Arriva har inte medgett att de gjorde fel, säger Nils Josephsson.

Seko menade i sin stämning till AD att Arriva hindrade Nils från att utöva sin roll som skyddsombud när han flyttades från verkstaden på Ulvsundadepån i Stockholm till att bli spårvagnsförare.

Arriva driver spårvagnsdepån i Ulvsunda på uppdrag av SL. I depån finns verkstad och uppställningshall för lokalbanetåg i Stockholm.

Nils uppdrag var att vara skyddsombud på depån, inte för spårvagnsförarna.

Arriva har hävdat att omplaceringen berodde på att det fattades förare. Sekos motargument har varit att det inte var nödvändigt att flytta på just den fackliga företrädaren.

Förlikning

Förlikning innebär att de inblandade parterna i till exempel en tvist i Arbetsdomstolen kommer överens om hur tvisten ska lösas utan inblandning av domstol. I Arbetsdomstolen har parterna en muntlig förberedelse innan man bestämmer ett datum att för förhandling i domstolen. Det vid muntliga förberedelse som det ibland blir förlikning.

–Dessutom har Arriva brist på mekaniker, vilket gör omplaceringen svår att förstå, sa Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer i samband med att Seko lämnade in stämningen till AD.

För Nils Josephsson känns förlikningen ganska okej.

–Det duger. Jag var inte intresserad av pengar, för mig var det principen som var viktigast. Jag blev omplacerad trots att jag aldrig misskött mitt arbete, säger han.

Bakgrunden till omplaceringen misstänktes vara att Nils Josephson som skyddsombud – något han varit i 15 år – drivit ett antal arbetsmiljöfrågor och även vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få en förändring när det gällde verkstadens hantering av kvartsdamm.

Arriva skriver i en kommentar till Sekotidningen att ”vi konstaterar att Seko har återkallat sin stämning i AD och att tvisten är avslutad”.