–Jag vill avvakta tills jag vet vad Arbetsmiljöverket skriver, säger han.

Arbetsmiljöinspektör Mia Iggström säger att hon är nöjd med Arrivas arbete. De två sandsilos som läckt i lokalerna har byggts in helt och delvis, och påfyllningen av en så kallad sandmoppe fungerar utan att damma. Moppen kör ut sanden från silon och används för att fylla på sanden i vagnarna.

–Vi avslutar ärendet, men att det är viktigt att personalen håller koll framöver och meddelar arbetsgivaren och skyddsombuden om det åter blir problem med damm i lokalerna. Arriva måste fortsätta sitt arbete, säger Mia Iggström.

Skyddsombudet Nils Josephson begärde redan för ett år sedan att Arriva skulle vidta åtgärder för att minska spridningen av kvartsdamm vid påfyllnad av sand i spårvagnarna. Sanden, som används till bromsarna, innehåller kvarts.

Att de inte klarade gränsvärdet beror på att dammsugaren som ska suga upp det damm som ändå läcker ut inte var igång.

Kvartsdamm orsakar en mängd sjukdomar, bland annat stendammslunga, och hanteringen är hårt reglerad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arriva agerade inte på anmälan och Nils Josephsson gick då vidare till Arbetsmiljöverket, som efter ett besök på plats ställde flera krav på åtgärder. Bland annat att sanden ska kapslas in så att det inte kommer ut något damm när den hanteras.

Trots att den senaste mätningen av luften i Ulvsunda visar att kvartshalten ligger över gränsvärdet bedömer Arbetsmiljöverket att Arriva lever upp till kraven.  

–Att de inte klarade gränsvärdet beror på att dammsugaren som ska suga upp det damm som ändå läcker ut inte var igång. Men det ska den vara i normala fall, säger Mia Iggström.

Hon tillägger att det finns personlig skyddsutrustning för personalen att ta på sig när det behövs. Vilket också varit ett krav från Arbetsmiljöverket.