Skyddsombudet jobbade på spårvagnsdepån i Ulvsunda i Stockholm när han i november 2018 fick veta att han skulle omplacerades till spårvagnsförare 1 januari 2019. Han har varit ensamt skyddsombud i verkstaden i 15 år och är även fackligt aktiv.

Struken från mejllista

Omplaceringen gör att han inte kan sköta sitt arbete som skyddsombud, han träffar inte längre sin arbetskamrater och han är struken från avdelningens gemensamma mejllista. Det, menar Seko, innebär att han hindras i sitt arbete som skyddsombud, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen och ger rätt till skadestånd.

Arriva menar att omplaceringen var nödvändig för att täcka bristen på spårvagnsförare. Seko hävdar att det inte var nödvändigt att flytta på just den fackliga företrädaren.

–Dessutom har Arriva brist på mekaniker, vilket gör omplaceringen svår att förstå, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

”Laglig omplacering”

Enligt Arrivas kommunikationsdirektör Christer Ekelund är omplaceringen helt enligt regelboken. Företaget ställer inte behovet av förare emot behovet av personal i verkstaden.

–Det är inte vår uppfattning att vi hindrat något skyddsombud. Den här killen har förarkort och det är en normal omplacering. Såsom arbetsgivare har rätt att göra inom ramen för rätten att leda och fördela arbetet. Vi har haft en dialog om detta med Seko.

Thomas Gorin Weijmer säger att Seko gärna sätter sig med Arriva och diskuterar omplaceringen än en gång.

Seko kräver skadestånd, men inte att skyddsombudet återfår sin tjänst?

–Nej, men vi menar att det ska kosta att hindra ett skyddsombud i sin utövning, säger Thomas Gorin Weijmer.

Skyddsombudet vill inte uttala sig om det som hänt innan han tagit del av Arrivas skriftliga svar till Arbetsdomstolen.