Ett rehabiliteringsärende på Pågatågen i Skåne har inte fått någon godtagbar lösning enligt Seko. En tågvärd har ett läkarintyg på att hen ska arbeta maximalt fyra timmar om dagen. Men arbetsgivaren erbjuder endast hela arbetsdagar de dagar tågvärden arbetar.

Eftersom det inte är första gången företaget har problem att lösa rehabilitering på deltid vände sig ett lokalt skyddsombud i början av februari till Arbetsmiljöverket med en 6:6a-anmälan. Det är en begäran om åtgärder mot missförhållanden i arbetsmiljön som arbetsgivaren måste rätta till. 

I de fall den anställde bara kan jobba en del av dagen löser inte arbetsgivaren rehabilitering.

Ola Brunnström, huvudskyddsombud

I den aktuella anmälan vill skyddsombudet att arbetsgivaren anpassar arbetsuppgifterna till den anställdes förutsättningar, att tågvärden endast kan arbeta maximalt fyra timmar per dag.

”Andra tågbolag löser rehabilitering för deltidssjukskrivna”

Ola Brunnström, som är huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen, kommenterar anmälan till Arbetsmiljöverket:

– Man löser rehabilitering för deltidssjukskrivna på andra bolag. Vi tycker att det är lösbart även på Pågatågen utan ekonomiska konsekvenser, säger han.

Han hänvisar till andra tågbolag som låter deltidssjukskrivna under sin rehabilitering jobba delar av en tur och överlåter den andra halvan av turen till deltids-eller timanställda.

– De flesta rehabärenden går bra att lösa här på företaget. Men i de fall den anställde bara kan jobba en del av dagen löser inte arbetsgivaren det, säger Ola Brunnström.

Arbetsmiljöverket har nyligen gjort en inspektion på företaget och är ännu inte klar med sitt utlåtande.

Andra anmälan på ett år

Det är inte första gången som skyddsombud på Pågatågen begärt hjälp av Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med rehabiliteringsärenden för deltidssjukskrivna. Ola Brunnström slog larm för cirka ett år sedan. Han hade då sett en attitydförändring mot deltidssjukskrivna kundvärdar och lokförare. 

Resultatet efter Arbetsmiljöverkets inspektion den gången blev att Arriva vid varje enskilt fall ska utreda om det är möjligt att jobba del av dagen under en rehabilitering.

”Vi är förvånade”

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva Sverige AB, är förvånad över anmälan.

– Vi på företaget är förvånade över att skyddsombudet lämnat in en anmälan i ett individärende. Vi anser inte att det behövs eftersom Arbetsmiljöverket nyligen, i samband med den tidigare anmälan, konstaterat att vi har rutiner för rehabilitering och fungerande dialog, säger han.

6 6a-anmälan

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a). Det brukar kallas 6 6a-anmälan. 

För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.