Helena Isaksson är affärschef på SJ Götalandståg. Hon tycker att Arbetsmiljöverket borde gå in och tala om vilket arbetssätt som är bäst för att minska smittspridning och risker för personal som arbetar på tåg.

–Det bör kunna vara samma riktlinjer för alla. För att minska oron. Arbetet som tågvärd, att man befinner sig i resandeutrymmet och möter resenärer är ju i princip lika för alla, oavsett vilket tågföretag man arbetar i, säger hon.

Biljettförsäljning upphör

Hon säger att frågan diskuterats i branschorganisationen Tågföretagen, som dock inte vill kommentera frågan i Sekotidningen.

–Jag förstår att vi inte kan få väldigt tydlig riktlinjer, det här är ju ett helt nytt virus som ingen i nuläget har full koll på hur det beter sig, men stöd och vägledning är önskvärt.

På SJ Götalandståg måste personalen röra sig på tågen men behöver inte visera om det känns otryggt. Och det gäller lika för alla sträckor sedan en dryg vecka tillbaka. All biljettförsäljningen har upphört, efter diskussioner med skyddsorganisationen.

För att skydda tågvärdar som tillhör riskgrupperna från smitta har dock huvudskyddsombudet Christina Laage begärt hjälp av Arbetsmiljöverket med en så kallad 6 6 a. Götalandståg har hittills sagt nej till kartläggning, med hänvisning till att det inte finns några riktlinjer för hur det ska gå till. Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion inom kort.

Vi är inte konsulter till arbetsgivarna som sitter och hjälper dem att göra riskbedömningar

Björne Olsson, enhetschef Arbetsmiljöverket

När det gäller Götalandstågs önskan att branschens bör få stöd och riktlinjer slår ansvariga på Arbetsmiljöverket ifrån sig.

–Vi saknar mandat att ge konkreta råd, som att till exempel alla bolag ska upphöra med biljettkontroll. Det råd vi kan ge är att arbetsgivare ska arbeta enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger enhetschef Björne Olsson, som ansvarar för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittskydd.

Kartlägga riskgrupper

Med det menar han att arbetsgivarna ska göra sedvanliga riskbedömningar och riskkartläggning, ta hänsyn till hur arbetet är organiserat och vem som utför det. Och därefter fatta beslut om åtgärder.

Arbetsmiljöverket kan ge konkreta råd till en arbetsgivare, men då krävs att myndigheten gjort en inspektion på den enskilda arbetsplatsen.

Enligt Björne Olsson ska arbetsgivarna stämma av med medarbetarna och i dagsläget vara medvetna om vad Folkhälsomyndigheten har satt upp för riktlinjer när det gäller smittspridning, såsom att hålla avståndet och tvätta händerna.

Just nu är det mycket att ta hänsyn till när beslut ska fattas om hur arbetet ska gå till, menar Björne Olsson.

–Det är stor smittspridning nu och därför ska arbetsgivarna ta reda på vilka som tillhör riskgrupperna. Frågan man ska ställa sig är hur nära personalen kommer kunder och resenärer och hur många som rör sig förbi personalen.

Arbetsmiljöverket granskar i efterhand om arbetsgivarna följer lagstiftningen.

–Vi är inte konsulter till arbetsgivarna som sitter och hjälper dem att göra sina riskbedömningar. Vi lutar oss mot Folkhälsomyndigheten som ger rådet att hålla avståndet och att glesa ut resenärer i kollektivtrafiken. I en tågvagn skulle man lätt kunna tänka sig att det är fler än 50 personer. Och att det är trångt, säger han.

Han förstår samtidigt att arbetsgivarna och skyddsombuden är i en knepig sits just nu.

–Det här viruset kräver en annan kunskap än den man har vanligtvis.

Nu är det tid för samverkan mellan fack, arbetsgivare och skyddsombud, säger Helené Zallin.

Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin förstår frustrationen över brist på riktlinjer, en frustration som delas av många skyddsombud som Sekotidningen talat med.

Hon håller med Arbetsmiljöverket om att jobbet måste göras på varje arbetsplats, precis på det sätt man alltid gör. Och att det nu är väldigt viktigt med samverkan.

–Arbetsgivare, fack och skyddsombud måste sätta sig ner och göra riskbedömningarna för sin arbetsplats, trots att man inte vet allt. Det viktiga är att man tänker på sina arbetsmiljö och att allt kommer med, även det som man kan tycka är skitsaker också, smått och stort.