Uppdatering: Arbetsmiljöverket har under fredagskvällen upphävt skyddsstoppet.

I går, torsdag, skrev vi att Östgötatrafiken själva tagit ett snabbt beslut om att slopa kravet på viseringen av biljetter. Nu är det slut på frivilligheten och kravet är återigen att arbetet ska ske som före utbrottet av coronavirus. Biljetter ska viseras efter varje stor station, och de ombordanställda ska finnas tillgängliga för hjälp vid anslutningar.

Sarah Andersson, tågvärd på Öresundståg.

Coronaviruset

Här är tågbolagen som slopat biljett­kontroll

Nyhet

Det finns flera orsaker till skyddsstoppet enligt anmälan till Arbetsmiljöverket från huvudskyddsombudet Johan Kromnér. Det gäller bland annat brist på skyddsutrustning och trånga gångar på tågen som ökar smittorisken

Krävs mindre förändringar

Enligt anmälan riskerar ombordpersonalen att sprida smitta vidare dels till kollegor, lokförare, chefer, men även till egna anhöriga som kan vara i riskzon.

Det inte några stora förändringar som krävs i sättet att arbeta, heter det i anmälan, det räcker med personalen ombord avgör när arbetet kan utföras riskfritt, eftersom det är de som har överblicken på plats.

Coronaviruset

Skyddsstoppet upphävt – biljettkontroll åter på Pågatågen

Nyhet

Kraven från huvudskyddsombudet på Östgötapendeln är snarlika de som ställdes vid skyddsstoppet på Pågatågen. Där hävde Arbetsmiljöverket stoppet. Och det var efter det som Östgötatrafiken frångick linjen med frivillighet.

Splittrad syn på risk

Det finns ett stort antal förtag som bedriver persontrafik i Sverige och det mesta av den regionala trafiken är upphandlad av regionerna. I Östergötland är det Arriva som bedriver Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. Det kan vara en delförklaring till den totala bristen på samordning i hur man förhåller sig till smittorisken.