Shoppingen under Black Friday satte nytt rekord och uppgick till 6,7 miljarder kronor – strax över Postnords prognos på 6,5 miljarder. Jämfört med i fjol är det en ökning med 27 procent. Något som märkts på postterminalerna i landet.

– Det har varit extremt höga volymer. Vi kör nästan dygnet runt. Problemet är inte att vi har för lite personal, men att vi inte hinner med allt alla dagar. Nackdelen är att det blir mycket stående här, säger Fredrik Wahlgren.

Hektisk period

Sedan förra årets leveransfiasko runt Black Friday och jul har Postnord rustat rejält för att det inte ska upprepas. Totalt rör det sig om 3 000 extrapersonal och 140 fler utlämningsställen, samt 40 tillfälliga julombud.

Dessutom har två nya paketterminaler öppnats i Örebro och Växjö. I Danmark ska Köge-terminalen, söder om Köpenhamn, avlasta Malmö som hittills tagit emot all import.

Posten ska även sorteras på helgen i stora delar av landet, och köras ut till utlämningsställen snabbare med hjälp av fler lastbilschaufförer.

Men det finns en baksida. För anställda innebär den hektiska perioden försämrad arbetsmiljö.

– Många är lite för stressade och kör gärna på istället för att ta en kortare kafferast. I och med stressen så ökar såklart tillbuden och skadorna, säger Daniel Witoslaw, som bland annat jobbar som truckförare och i kundmottagningen på Veddesta-terminalen i Järfälla, norr om Stockholm.

Ett annat problem är brist på utrymme.

– Det är mycket gods och väldigt trångt, det är svårt att komma åt godset, speciellt på morgonen. Det är Tetris som gäller.

På Toftanäs-terminalen i Malmö, som är södra Sveriges största postterminal, ser situationen likadan ut. Där påverkas bland annat framkomligheten för truckförare av att gods kan bli stående någon dag.

– De får sämre sikt vilket ökar risken för skador på både person och gods. Vi har fått upp frågan med arbetsledningen om att truckförare måste vara medvetna om det här, säger Fredrik Wahlgren.

Volymerna ökar

Han tycker det är bra att fler anställts. Men menar att väldigt få får en ordentlig grundutbildning av Postnord.

– De ges en kortare introduktion som gör att man kan sköta en eller två arbetsuppgifter men har en väldigt begränsad förståelse för helheten. Det påverkar så klart flexibiliteten på arbetsplatsen.

Stefan Fougt, huvudskyddsombud för Seko på Postnord, är medveten om hur läget ser ut för de anställda.

– Det blir precis som kaoset som kan uppstå i ett varuhus när det är rea. Eftersom volymerna även ökar kraftigt under andra perioder så måste kapaciteten ökas över sikt.

Han pekar på en rad åtgärder för att förbättra förhållandena tillfälligt.

– Det är exempelvis viktigt att inte hämta in mer paket än vad man lovat, och köra ut oftare till ombuden. Långsiktigt så gäller det att investera i nya terminaler. Men även styra om importgods så det kan gå direkt till den terminal det ska spridas ifrån.