4,4 procents löneökning och som lägst 1 192 kronor per heltidsanställd per månad. Det kräver Seko för anställda inom det statliga området när nya löner och arbetsvillkor ska omförhandlas.

Det gäller bland annat anställda på statliga myndigheter som Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse (Sis), Försvarsmakten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Polisen.

– Utöver lönen så är arbetsmiljön den viktigaste frågan för oss just nu, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko.

Tuff arbetsmiljö inom staten

Enligt Seko finns det arbetsmiljöproblem på flera arbetsplatser inom staten. Många medlemmar arbetar i riskfyllda miljöer, på exempelvis Sis-hem, anstalter och häkten.

För att förbättra situationen vill Seko införa ett arbetsmiljöavtal.

– Vår tanke är att det på något sätt ska bli ett ramavtal där det står hur man ska hantera arbetsmiljöfrågor på respektive arbetsgivare inom statens område, säger Helen Thornberg.

Seko kräver också bland annat ett stopp för ensamarbete i klientnära miljöer och extra fritid i form av arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarverket vill ha större inflytande

Anna Falck är förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Enligt henne var det inga större överraskningar bland Sekos krav.

– Det var ungefär vad vi väntade oss. Nu har vi bara växlat yrkanden och ska börja förhandla, så jag vill inte värdera deras yrkanden i det här läget, säger hon.

Vill inte ha garanterad löneökning

Arbetsgivarverket vill helst ha ett så kallat sifferlöst avtal, där löner förhandlas lokalt på arbetsplatserna utan en garanterad löneökning.

Arbetsgivarna vill också ha större möjlighet att påverka arbetstiderna.

– Statlig sektor har en bred verksamhet, med likheter och skillnader. Det gör att vi behöver fortsatt skapa förutsättningar till ett ansvarstagande i anpassningen utifrån den lokala verksamheten, säger Anna Falck.

Sekos krav för RALS-avtalet

Seko har växlat avtalskrav med statliga Arbetsgivarverket för anställda inom staten. Nuvarande kollektivavtal, som kallas för RALS, löper ut 30 september 2023.

Vad vill Seko?

  • Löneökningar med 4,4 procent. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd. Samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Att ett centralt ramavtal för arbetsmiljö, som anger ramarna för framtida avtal inom avtalsområdet.
  • Bättre försäkringsskydd vid utbildningsverksamhet och träning kopplat till arbetet.
  • Att ett arbete påbörjas under avtalsperioden för att undersöka möjligheten av arbetstidsförkortning.

Läs mer om kraven här.

Vad vill Arbetsgivarverket?

  • Att arbetsgivarna inte ska hindras av utdragna lokala förhandlingar för att lägga ut arbetstider utifrån verksamhetens behov.
  • Vid omplaceringar ska arbetstagare inte få behålla sin lön. Den ska istället baseras på löneläget för de nya arbetsuppgifterna.
  • Att förlänga perioden då anställda har rätt att ta ut semester, i dag är det mellan juni–augusti.

Läs mer om kraven här.