Vilka medlemmar har Seko inom Försvarsmakten?

Fackförbundet Seko organiserar framför allt civilanställda inom Försvarsmakten. De arbetar med allt från att underhålla och reparera stridsvagnar och flygplan till att ta hand om hästarna som används vid högvakt.

Vad tjänar civilanställda inom Försvarsmakten?

Det finns många olika yrkesgrupper inom försvaret. Här är löneläget för några av dem:

Chaufförer: Jobbar med transporter inom försvaret. Lägstalönen för försvarets chaufförer är 26 000 kronor i månaden och medellönen är 28 500 kronor i månaden.

Driftingenjörer: IT-tekniker som jobbar med drift och underhåll av försvarets IT-system. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden. Medellönen är 32 500 kronor i månaden för försvarets driftingenjörer.

Expeditionshandläggare: Arbetar bland annat med diarieföring, arkivering och delgivning. Den formella lägstalönen är 26 000 kronor i månaden, men för att kunna konkurrera mot andra arbetsgivare brukar de flesta få omkring 29 000 kronor i månaden. Det är också medellönen.

Fordonsmekaniker: Reparerar och underhåller olika typer av fordon. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden, men medellönen för mekaniker inom försvaret ligger på 32 500 kronor i månaden.

Flygtekniker: Underhåller och reparerar Försvarsmaktens flygplan, till exempel JAS 39 Gripen. Flygtekniker har 28 000 kronor i månaden i ingångslön, men medellönen är 35 000 kronor i månaden. Ju mer utbildning och certifikat du har, desto högre blir lönen.

Förrådsman: Jobbar med att ta hand om Försvarsmaktens lager av material. Lägstalönen är 24 000 kronor i månaden och medellönen för en förrådsman är 26 000 kronor i månaden.

Flygplatspersonal: Jobbar med att hålla ordning på flygfält och landningsbanor. Ingångslönen är 22 000 kronor i månaden och medellönen 23 500 kronor i månaden.

Hästskötare: Sköter Försvarsmaktens hästar, som bland annat används vid högvakt och beridna eskorter. Lönen är bland de lägre för civilanställda inom försvaret, med en ingångslön på 20 000 kronor i månaden. Medellönen ligger på 21 000 kronor i månaden.

Serviceman: Jobbar bland annat med att ta hand om skjutfält. Lägstalönen för servicemän är 26 000 kronor i månaden och medellönen 28 000 kronor i månaden.

Systemtekniker: Jobbar med den centrala driften av Försvarsmaktens IT-system. Ingångslönen är 29 000 kronor, medellönen är 34 000 kronor.

Uppgifterna om samtliga dessa löner kommer från Seko Försvar i oktober 2022.

Vad tjänar en soldat inom Försvarsmakten?

Även soldater och sjömän kan vara medlemmar inom Seko. Grundlönen för en heltidsanställd soldat är 22 000 kronor i månaden. Medellönen är 22 600 kronor i månaden. Soldater med specialkompetens brukar tjäna lite mer.

Hur sätts lönen på Försvarsmakten?

Pengar till löneökningar läggs i en pott. Sedan fördelas lönen ut individuellt utifrån hur du har presterat på jobbet. Det innebär att vissa kan få större löneökningar, medan andra får lägre.

Om någon får väldigt lite i löneökning görs en handlingsplan, där man kommer överens om vad som behöver göras av medarbetaren för att löneökningen ska bli större nästa år.

Skiljer sig lönen i olika delar av landet?

Generellt skiljer den inte jättemycket. Men det finns tillfällen då det till exempel är hård konkurrens om vissa yrkesgrupper i olika delar av landet. Då går lönen upp något där för att locka folk att ta jobb hos Försvarsmakten.

En förrådsman tjänar till exempel lite mer i Stockholmsområdet, då det finns många lager som konkurrerar om arbetstagarna.

Får man lönetillägg på Försvarsmakten?

Ja. Precis som på många andra ställen får den som jobbar inom försvaret exempelvis ersättning för obekväm arbetstid.

Försvarsanställda har också specifika tillägg, som försvarsmaktsdygn. Det är ett lönetillägg för när du är i tjänst i 24 timmar. Du får även åtta timmars ledighet för varje försvarsmaktsdygn.

Sedan finns det till exempel tillägg för den som är i tjänst utomlands. Kolla med din fackliga företrädare om du vill veta mer om vad det finns för ersättningar utöver den vanliga lönen.