Arbetsförmedlingen varslar 320 medarbetare om uppsägning. Det handlar om personer som är anställda som beslutshandläggare, en befattning som myndigheten införde under pandemin. 

Nu menar myndighetens ledning att nya arbetssätt behöver införas för att handlägga den nya tjänsten ”Rusta och matcha 2”. Det är en satsning som man utvecklat för att uppfylla kraven i en ny förordning som trädde i kraft den 1 december 2022.

Nedskärningar på 100 miljoner

Josefin Berglund, beslutshandläggare och medlem i Seko, menar att det inte alls är en omorganisation som ligger bakom uppsägningen. Hon säger att det är aviserade budgetnedskärningar på 100 miljoner som har föranlett den stora uppsägningen, något som Arbetsförmedlingen nekar till.

Josefin Berglund menar att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säger rakt ut att det är av ekonomiska skäl som beslutshandläggarna tas bort.

– Jag accepterar att man behöver varsla personal om uppsägning. Tyngst för mig är att inte få avsluta anställningen med värdigheten i behåll.

– Man påstår att vi inte har den kompetens som krävs för att utföra samma uppgifter som arbetsförmedlarna. Men flera av uppgifterna de räknar upp utför jag flera gånger om dagen. 

Oklart vilka som kan omplaceras

Där Josefin jobbar är de 17 beslutshandläggare och 17 arbetsförmedlare. Bland kollegorna är stämningen nu spänd och tung, säger hon. Samtidigt som arbetsuppgifterna är många, så råder en osäkerhet. 

Arbetsförmedlingen ska undersöka vilka som kan omplaceras och en del kanske hoppas på att få tjänst som arbetsförmedlare i stället.

Hur många det kan bli är dock oklart. Förhandlingarna om vilka som kan komma i fråga pågår fortfarande.

Tove Elvelid är verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

Tove Elvelid är verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen. Hon säger att budgeten för 2023 inte är anledningen till att uppsägningarna kommer. I stället hänvisar hon till att arbetsförmedlingen enligt lag måste följa sitt uppdrag. Det är därför man måste stuva om i personalstyrkan.

– Om jag hade fått välja hade vi inte behövt varsla medarbetare. Men vi förhåller oss till ny lagstiftning och det kräver en omställningsprocess där vi ser över den kompetens som finns i organisationen, säger Tove Elvelid.

Seko: ”Hitta andra arbetssätt”

Men Mikael Listh, ordförande i Sekos klubb på Arbetsförmedlingen, tror att det blir väldigt få beslutshandläggare kommer att få omplacering som arbetsförmedlare, då det finns väldigt få tjänster att omplacera till.

Han menar att ”Rusta och matcha 2” visserligen innehåller uppgifter som beslutshandläggare inte har behörighet att fatta nu, men ifrågasätter att det skulle kräva en avveckling av hela befattningen i sig. Det finns utrymme för att genomföra den förändringen på andra sätt.

Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen

– När vi kallades till ett möte nyligen trodde vi att det skulle handla om hur vi kunde hjälpas åt att hitta nya arbetssätt för beslutshandläggare. I stället fick vi ett varselbesked. 

– Tyvärr befarar jag att det blir få av de medarbetare som man nu varslar som kommer att få en omplacering. 

Det här är den nya lagen

Den 1 december 2022 trädde den nya förordningen om förmedlingsinsatser i kraft. Arbetsförmedlingen menar att det är det här som styrt varslet. I lagen införs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program – förmedlingsinsatser – som innebär att den arbetssökande erbjuds att ta del av individuellt utformade aktiviteter hos en anordnare som levererar tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Flera företrädare för Seko menar dock att lagen och de nya programmen i sig inte borde vara relaterad till uppsägningarna.