Seko Kriminalvård larmar om omfattande arbetsmiljöproblem under flera års tid på häktet i Göteborg. Stress, trakasserier och brist på erfaren personal är några problem som facket pekar på.

Seko Kriminalvård menar att de har lyft dessa problem upprepade gånger för både region- och häktesledning, utan att åtgärder vidtagits för att förändra arbetsmiljön.

Per Björkgren, regionchef för Kriminalvården Väst, håller inte med. Han säger att de tar fackets kritik om arbetsmiljön på allvar.

– Vi svarar upp mot alla frågeställningar och det gör vi hela tiden. Det pågår jättemycket arbete för arbetsmiljön, säger Per Björkgren.

”Har varit tvungna att prioritera varje dag”

Precis som häkteschefen Malin Sparrström menar Per Björkgren att häktet har drabbats hårt av höga sjuktal under pandemin. Trängsel med allt fler häktade och många gängkriminella har bidragit till en ansträngd situation.

Det har även varit svårt att få tag på tillräckligt många vikarier, förklarar Per Björkgren.

– Vi har varit tvungna att prioritera varje dag för att klara av bemanningen på häktet. Det är inte så roligt när man går ner på helgbemanning en vardag till exempel, men man måste göra det, säger han.

Jag står för att det ska vara öppet och fritt.

Per Björkgren, regionchef för Kriminalvården region Väst

Helgbemanning innebär att man har färre i personal på plats än på vardagar, då det inte är lika många arbetsuppgifter som behöver göras av kriminalvårdare på helgen.

Har inte hört talas om utfrysning

Fack och anställda vittnar om att kriminalvårdare inte vågar lyfta problem på häktet. De menar att flera som har sagt sin mening har blivit utfrysta, med exempelvis sämre löneutveckling och nekade utbildningar.

Per Björkgren känner inte till att det ska vara en sådan tystnadskultur på häktet i Göteborg.

– Jag står för att det ska vara öppet och fritt. I de diskussioner jag har med häktesledningen är man för att anställda ska kunna prata om saker och ting. Jag har inte sett de effekterna av att anställda inte vågar prata, säger han.

Per Björkgren vill understryka att de anställda har gjort ett jättebra jobb under den ansträngda situation som har varit på häktet i Göteborg.

– Jag hoppas att medarbetare ska känna att de har gjort ett bra jobb. För mig är det viktigt att man visar ett tydligt erkännande till medarbetarna kring resultat de har gjort under åren när belastningen har varit hårdare än någonsin.