I går fritogs en morddömd 17-åring som var placerad inom Statens institutionsstyrelse (Sis) på det låsta ungdomshemmet Tysslinge i Södertälje. Nu spekuleras det att han kan ha planerat fritagningen inifrån Sis-hemmet.

Personal på Sis vittnar om att mobiltelefoner och surfplattor används för att planera fritagningar, föra in droger och sälja sexuella tjänster på statens ungdomshem och missbrukshem.

Grundläggande rättighet

Petter Wåhlberg, sektionschef för strategisk och operativ säkerhet på Sis, förklarar att tillgången till mobiltelefoner och surfplattor är en grundläggande rättighet för ungdomar och klienter som vårdas inom Sis.

Det framgår av de lagar som ligger till grund för vården.

– Problemet för oss är att möjligheten att kommunicera för med sig många saker vi inte har möjlighet att förhindra och kontrollera, som beställning av narkotika, hot och planering av avvikelser, säger Petter Wåhlberg.

Porträttbild på Sis-chefen Petter Wåhlberg som tittar in i kameran.
Petter Wåhlberg, sektionschef för strategisk och operativ säkerhet på Statens institutionsstyrelse (Sis).

Individuella bedömningar

Enligt lag måste det göras en individuell bedömning varje gång användningen ska begränsas. Det gör att myndigheten inte kan ha generella begräsningar, enligt Petter Wåhlberg. Vissa institutioner kommer exempelvis hysa ungdomar och klienter med högre risker än andra.

– Eftersom bedömningen sker i varje enskilt fall kommer det att skilja sig av det skälet. Sedan kan tillämpningen skilja sig beroende på Sis-hemmens olika uppdrag och förutsättningar.

Petter Wåhlberg poängterar att det är en förhållandevis liten grupp av klienter som är i stort behov av att få begränsad tillgång till teknik.

– Men det är en besvärlig grupp eftersom de kan vara behäftade med stora risker.

Hur ska ni förhindra att tekniken används för exempelvis rymningar och hot mot personal?

– Vi får jobba med det allmänna säkerhetsarbetet. Det kan handla om planering av verksamheten, planering av utevistelser och ordentliga riskbedömningar utifrån den säkerhetsbedömning vi gör på klienterna.

Hur ser ni på regeringens utredning av mobiltelefoner och surfplattor på Sis-hem, som ska vara klar i höst?

– Vi tycker att det är bra att den genomförs. Vi behöver fler verktyg för att bedriva säker och trygg tvångsvård för ungdomar och klienter. Då tycker vi att det är rimligt att vi skulle få större möjligheter att begränsa kommunikationstjänster för att få ner risker att begå brott.

Regeringen ser över tillgång till mobiler på Sis-hem

Ungdomar och klienter inom Sis vårdas enligt LVM (missbruksvård), LSU (sluten ungdomsvård) och LVU (särskilda bestämmelser om vård av unga). I dessa lagar står det att de har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster.

Denna rätt får vägras eller begränsas 14 dagar åt gången om det kan äventyra vården eller säkerheten. Sis måste också förhålla sig till Barnkonventionen som säger att barnets intressen alltid ska väga högst.

Den tidigare socialministern Lena Hallengren (S) tillsatte en utredning om tillgången till mobiler och surfplattor på Sis-hem. Den beräknas vara klar i höst.