Sedan 2019 har anstalten Saltvik utanför Härnösand haft dubbelbeläggningar. Men på häktet i Saltvik är platsbristen nu så akut att tre personer tvingas dela på ett dubbelrum. I dubbelrummen med en våningssäng har madrasser lagts på golvet, då det saknats en extrasäng.

”Klienterna blir hårt pressade”

Enligt Peter Hemström, Sekos ordförande för Kriminalvården i Västernorrland, leder det till betydande säkerhetsrisker.

– När intagna sover på madrasser på golvet blir det svårare för oss att visitera och lättare för klienterna att barrikadera sig. Klienterna blir också hårt pressade. Det är bara en tidsfråga innan en allvarlig händelse inträffar, säger Peter Hemström.

Porträtt på Peter Hemström, Sekos ordförande för Kriminalvården i Västernorrland.
Peter Hemström, Sekos ordförande för Kriminalvården i Västernorrland.

JO kritiserar att intagna saknar sängar

Seko har i dagarna slagit larm till Justitieombudsmannen (JO) om situationen på häktet. Redan i somras kritiserade JO häktet i Växjö för att en intagen hade tvingats sova på en madrass på golvet.

”Jag har tidigare framhållit att om en cell ska användas för dubbelbeläggning måste den vara utrustad för två intagna. Det är t.ex. inte acceptabelt att intagna sover på madrasser som placeras på golvet eller i tältsängar”, skrev JO i sin kritik mot häktet i Växjö.

Den akuta platsbristen på anstalter och häkten i Sverige har pågått under flera år. För att frigöra platser har Kriminalvården nu tagit beslut om att celler större än sex kvadratmeter ska kunna delas av två intagna. Dubbelbeläggning ska alltså bli standard för att frigöra fler platser.

Men det finns stora risker med att allt fler intagna delar rum eftersom många celler inte är byggda för det, anser Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

– Risken är ju att Kriminalvården håller på att bli en krutdurk, säger han till Ekot i Sveriges Radio.

Seko: ”Det blir förvaring istället för vård”

Redan i dag är andelen dubbelbeläggningsplatser på anstalten Saltvik 25 procent. Nu har anstalten fått i uppdrag att öka andelen till 50 procent.

Peter Hemström i Västernorrland anser att platsbristen också gör att Kriminalvården inte kan genomföra sitt uppdrag. Lagen ställer krav på att alla intagna ska ha sysselsättning. Förra året låg siffran i snitt på 75 procent i riket. 

– Det blir förvaring i stället för vård. När man blir anställd som kriminalvårdare står det att man ska se till människans möjlighet att förbättra sig själv. Vi tycker inte att det kan upprätthållas när vi har så här många dubbelbeläggningar, säger han.

Kriminalvårdschefen: ”Madrasserna var en akut åtgärd”

Jenny Burvall är tillförordnad Kriminalvårdschef för anstalten Saltvik. Hon säger att madrasserna på golvet i häktet var en akut åtgärd.

– Vi hade beställt sängar som inte höll måttet, då blev madrasserna en akut åtgärd. Men madrasser på golvet är en situation som vi inte ska hamna i, säger hon.

Jenny Burvall, tillförordnad Kriminalvårdschef för anstalten Saltvik
Jenny Burvall, tillförordnad Kriminalvårdschef för anstalten Saltvik.


Seko anser att personalens och klienternas säkerhet äventyras. Stämmer det?

– Nej. Men vi är inte dimensionerade för den här höga beläggningen. Våra häkten är byggda i en helt annan tid. Men när vi dubbelbelägger så ser vi till att göra det med intagna som vi anser är lämpliga att dela rum med varandra, säger Jenny Burvall.

Hur ska ni kunna fördubbla dubbelbeläggningen, utan att öka säkerhetsriskerna på Saltvik?

– Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med det, och den kommer att ha en bred förankring i verksamheten, skyddsorganisationen och personalorganisationen. 

– Vi har fått det här uppdraget men det är inget definitivt beslut. Vi måste först se över om det är möjligt att genomföra. 
 
Hur allvarlig är platsbristen i Kriminalvården?
– Den är allvarlig, säger Jenny Burvall.

Anstalten Saltvik

Saltvik är en anstalt i säkerhetsklass 1 med 141 platser. Anstalten ligger i utkanten av Härnösand cirka 4 km norr om centrum och polishuset. Häktet på Saltvik har 78 platser.