4,1 procent i år och 3,3 procent 2024. Så mycket ökar lönerna totalt med inom staten, sedan Seko kommit överens om ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Avtalet, som förkortas RALS, omfattar cirka 11 000 Sekomedlemmar på statliga arbetsplatser.

De arbetar bland annat inom Kriminalvården, Försvarsmakten, Polisen, Statens institutionsstyrelse (Sis), Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

– Det har varit tuffa förhandlingar, men jag tycker att vi har landat i ett bra helhetspaket, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko.

Löner förhandlas lokalt

På respektive arbetsplats fortsätter nu förhandlingar om hur pengarna ska fördelas. Alla är alltså inte garanterade att få 4,1 procents löneökning i år.

Vissa kommer att kunna ta del av den nya löneökningen redan i oktober, medan andra kan få vänta några månader.

– Förhandlingen ska ske relativt skyndsamt, men av erfarenhet vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan arbetsgivare, säger Helen Thornberg.

Om förhandlingen drar ut på tiden får man sina löneökningar i efterhand.

Seko: Stoppat försämringar

Seko och de andra fackförbunden inom staten lyckades stoppa flera förslag från Arbetsgivarverket, enligt Helen Thornberg.

Arbetsgivarna ville exempelvis att lönen skulle kunna göras upp direkt mellan chefen och medarbetaren.

Ett annat krav var ökat inflytande över arbetstider.

– Om vi inte kom överens skulle en nämnd få avgöra hur villkoren och arbetstiderna skulle se ut. Det skulle förändra maktbalansen, säger Helen Thornberg.

Semestertillägget höjs

Utöver lönen blir det bland annat en höjning av semestertillägget.

En partner till en gravid ska även få rätt att följa med till mödravårdscentralen vid två tillfällen på betald arbetstid.

Däremot slopas rätten att vara ledig med lön i upp till fem dagar i samband med tentamen eller examen.

– Arbetsgivaren kan fortfarande medge ledighet, eller så kan man nyttja korttidsstudiestödet för detta. Men det är den tydligaste villkorsförändringen, säger Helen Thornberg.

Arbetsgivarverket: ”Byteshandel”

Arbetsgivarverkets bild är att få utnyttjar förmånen om ledigt vid tentamen eller examen. Numera finns även exempelvis omställningsstudiestöd, poängterar Anna Falck som är förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

– Sedan ersätter vi nu hela inkomstförlusten vid arbetsolycksfall och man får betald ledighet för att följa med till mödravården. Det blir en byteshandel, säger hon.

Därför inget stopp för ensamarbete

Arbetsgivarverket motsatte sig även Sekos krav om att stoppa ensamarbete i klientnära miljöer, inom exempelvis Kriminalvården. Det går inte att reglera i avtalet eftersom verksamheterna ser så olika ut, menar Anna Falck.

Frågan ska i stället ses över i en gemensam grupp mellan fack och arbetsgivare.

– Vi ser vikten av att man diskuterar sådana här frågor och hanterar dem på ett ansvarsfullt sätt, säger Anna Falck.

Sekos kollektivavtal för staten – RALS 2023–2025

Seko har slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket för anställda inom staten. Avtalet kallas för RALS (Ramavtal för löner inom staten).

Det nya kollektivavtalet gäller i två år mellan 1 oktober 2023 – 30 september 2025.

Löneökningen är på totalt 7,4 procent under dessa två år, i linje med industrins så kallade märke. 2023 ökar lönen med 4,1 procent och 3,3 procent 2024.

2024 blir den så kallade lönepotten större, då det finns en garanti om minst 931 kronor per anställd. Tanken är att skapa ett utrymme för satsningar på låga löner.

Semestertillägget höjs till 0,49 procent på den fasta lönen.

Partnern till en gravid får följa med till mödravårdscentralen vid två tillfällen på betald arbetstid

Rätten att vara ledig med lön för tentamen eller examen slopas.

Flera arbetsgrupper skapas. Bland annat en för att ta fram förslag på åtgärder avseende ensamarbete i klientnära miljöer.

Seko fick inte igenom ett arbetsmiljöavtal. Däremot ska det tas fram en digital utbildning för bättre arbetsmiljö inom det statliga området.