Det är fruktansvärt! Jag har jobbat som kriminalvårdare sen i april 2021 och att det var så här det trodde jag inte. Människor slutar på grund av att bemanningen inte låter personal få vara ledig, de utnyttjar paragraf 19 (i kollektivavtalet) upp till tänderna. Vi som jobbar under paragraf 19 har absolut inget liv utanför jobbet på grund av den och vi har inget att säga till om. 

Att facket kan låta den paragrafen vara kvar är oförståeligt

Emma, kriminalvårdare

Bemanningen ändrar schemat hur som helst och skiter fullständigt i hur man har jobbat dagarna innan. Det råder sådan enorm personalbrist inom kriminalvården så jag förstår inte att det här inte har kommit upp på bordet och gjorts något åt!

Att facket kan låta den paragrafen vara kvar är helt oförståeligt. Att jobba varannan helg klockan 07 till 19 och även jobba det i veckorna ger oss absolut ingen tid till att återhämta oss och ingen motivation till att försöka hjälpa till att jobba övertid heller. 

Det är på grund av paragraf 19 som personal slutar för att de inte kan planera sina dagar, veckor eller månader. Och när man vill ha ledigt så får man inte veta det förens dagen innan och då blir det oftast nej för de har inte hittat någon ersättare.

Detta problem är stort och det chockar mig att arbeta som kriminalvårdare och inte ha bättre arbetsförhållanden 2021! 

Paragraf 19 måste bort för att få personal att vilja stanna samt orka hjälpa till. Det måste facket ta och hjälpa till med att förhandla bort omedelbart!

 Signatur: Emma

Svar från SEKO FO Kriminalvård

Undertecknad delar Emmas frustration gällande hur Kriminalvården tillämpar s.k. § 19-schema. 

Syftet med denna paragraf var i begynnelsen att man skulle minska andelen visstidsanställda genom att Kriminalvården skulle kunna ha en överanställning och att arbetstagare under en kortare tid skulle gå på detta schema, innan de fick en fast schemarad. Syftet var även att minska andelen timanställda till förmån för att visstidsanställda skulle kunna få ett förordnande. 

Tyvärr har inte detta fungerat utan regeln används ibland som en ”slaskhink” på vissa anstalter och häkten, även för tillsvidareanställda, där man låter medarbetare vara kvar under längre tider. 

SEKO FO Krims uppfattning är att användandet av § 19 har eskalerat, vilket precis som Emma skriver, gör så att nyanställda inte stannar i Kriminalvården p.g.a. att de känner sig livegna. Tanken var att medarbetaren skulle ha ett preliminärt schema och i undantagsfall skulle arbetsgivaren kunna ändra arbetstiden arbetspasset innan. Tyvärr planerar arbetsgivaren dåligt på vissa ställen och saknar framförhållning, därav ändras arbetstiden i parti och minut.

Att inte facket gör något beror på att det finns ett gällande kollektivavtal mellan Kriminalvården och personalorganisationerna, KV-Alfa, och facket kan inte göra något så länge avtalet gäller. 

Men avtalet är uppsagt och förlängt fram till årsskiftet. Syftet med uppsägningen är att man ska göra om, konvertera, KV-Alfa till det statliga Villkorsavtalet. 

Det innebär att parterna kan komma med yrkande gällande hur man vill att framtida arbetstidsavtal för Kriminalvården ska se ut. Givetvis kommer § 19-schemats framtid och tillämpning finnas med i SEKO:s yrkande. Vad som blir slutprodukten går det inte att sia om, men som det tillämpas idag borde den inte höra hemma i ett modernt arbetstidsavtal för en myndighet. SEKO FO Krim har tillsammans med övriga personalorganisationer påtalat för arbetsgivaren central hur man tillämpar detta på lokal nivå och hur användandet har eskalerat.

Christer Hallkvist,
Ordförande SEKO FO Kriminalvården