För en vecka sedan stoppade Seko schaktarbetet intill ett villaområde i Grästorp, vilket Nya Lidköpings-Tidningen var först att berätta om.

Personal på plats har uttryckt att de är rädda för sina liv. Detta då schaktet ska vara alldeles för trångt och släntlutningarna för branta.

– Risken är att det rasar och att du blir begravd under massorna. Det finns inte en maskin som hinner gräva upp dig i så fall, säger Lars-Ove Svantesson, som är regionalt skyddsombud för Seko i Västsverige.

Lars-Ove Svantesson, regionalt skyddsombud på Seko.

Svårt att evakuera

Vid platsen ska det grävas för en dagvattenledning. Schaktet är drygt fyra meter djupt, smalt och har den högsta tillåtna lutningen på kanterna.

Enligt Lars-Ove Svantesson är den branta lutningen inte lämplig vid lerig mark som i detta fall.

– Skulle det bli ett skred går det inte att springa upp för de branta släntarna, säger han.

Entreprenören enig med Seko

Markentreprenören Spectra delar personalens och fackets uppfattning.

De har kontaktat beställaren, som är Grästorps kommun, och tydliggjort att de behöver göra en bredare schaktbotten med flackare släntlutning.

Men kommunen vill inte skjuta till mer pengar, med hänvisning till att arbetet ska vara säkert enligt deras egna geotekniska markundersökningar.

– Om de vill genomföra arbetet med en annan släntlutning har vi inga problem med det. Men vi anser att det inte ska belasta oss ekonomiskt, säger Stefan Jansson, som är samhällsbyggnadschef på Grästorps kommun.

En skallig man i kostym som står framför en bokhylla.
Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef på Grästorps kommun.

Enligt honom har Spectra inte följt kommunens föreskrifter om hur arbetet ska genomföras.

– Vi vill aldrig heller ta några risker med fara för liv och hälsa. Samtidigt måste vi säkerställa att det är så kostnadseffektivt som möjligt, säger Stefan Jansson.

Geotekniker: Inte lämpligt

Spectras arbetschef Alfred Toftgård har en annan bild av situationen. Han har konsulterat en extern geotekniker som säger att arbetssättet som kommunen föreskriver inte är lämpligt.

Geoteknikern ska ha föreslagit en flackare lutning, i linje med det som Spectra föreslår till kommunen.

– Vi tycker inte att man kan upphandla och föreskriva någonting som inte är säkert. Om vi måste ändra arbetssätt måste de kunna reglera det, säger Alfred Toftgård.

Han hoppas hitta en lösning med kommunen, som företaget ska träffa senare i veckan. Under tiden står arbetet stilla.

Arbetsmiljöverket: ”Ovanligt”

Enligt Arbetsmiljöverket är det ovanligt att facket och arbetsgivaren är överens om skyddsombudsstoppet.

Myndigheten har varit i kontakt med företaget och väljer att avvakta mötet mellan kommunen och Spectra.

– Jag kan inte säga någonting om hur vi agerar förrän på onsdagen. Då får vi besluta vad som händer, säger Stina Flöjt som är inspektör på Arbetsmiljöverket.