Seko kräver bland annat 4,4 procents löneökning samt höjda lägstalöner för alla som går under kollektivavtalet Maskinföraravtalet.

Det handlar exempelvis om de som kör grävmaskin och lastmaskin, vissa anläggningsarbetare samt de som kör spårbundna gräv- och lastmaskiner för järnvägsunderhåll.

Dumperförare tjänar mindre

Seko vill dessutom se en extra löneökning för dumperförare, ett krav som man har drivit tidigare år.

I dag får dumperförarna endast 95 procent av exempelvis gräv- och lastmaskinförares grundlön.

– Det är ett rimligt krav. En dumperförare borde ha samma lön som en maskinförare, säger Magnus Ekeljung som är ombudsman på Seko.

Seko vill kontrollera lönerna

Seko vill också ha möjlighet att granska anställdas löner, så att alla får ut rätt lön.

Framför allt på mindre bolag kan både anställda och chefer ha missat att höja lönerna enligt kollektivavtalet.

– Lönegranskning finns exempelvis i vårt Väg- och banavtal. Det är en liknande skrivning vi är ute efter, säger Magnus Ekeljung.

Vill inte att facket granskar löner

Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna (ME), tycker inte att lönegranskning hör hemma i ett kollektivavtal 2023.

– En lönegranskningsparagraf känns lite 1980 för mig. Man har alla möjligheter i världen att bara prata med sina medlemmar i stället, säger han.

Det här kräver ME

Arbetsgivarna vill bland annat kunna göra bättre individuella överenskommelser med medarbetarna om arbetstider, samt underlätta för företag att hyra in och hyra ut arbetskraft.

Tvärtemot Sekos krav om att höja ingångslönerna kraftigt vill ME inte höja grundlönerna alls.

– Vi anser ju att ingångslönerna redan är alldeles för höga, säger Claes Arenander och tillägger:

– Vi menar att det snarare förstärker kompetensbristen som vi lider av just nu. Det finns starka belägg för att höga ingångslöner inte är bra för kompetenstillförsel och arbetsmarknaden i stort, då företag kan avstå från att anställa personal.

Vill inte höja dumperförarnas löner

ME är även tveksamma till Sekos krav om att höja dumperförarnas löner, eftersom det inte krävs yrkesbevis för att köra dumper, till skillnad från andra maskinförare.

–  Det här kravet har Seko kommit med flera gånger tidigare. Vad jag vill minnas från förra omgången tycker företagen att det är rimligt att dumperförarna ligger lite lägre än maskinförarna, säger Claes Arenander.

Sekos krav för maskinförare

Seko har växlat avtalskrav för Maskinföraravtalet, med motparten Maskinentreprenörerna. Kollektivavtalet omfattar drygt 4 500 Sekomedlemmar. De jobbar bland annat på företag som VSM Entreprenad AB, Grusschakt i Umeå AB och Håkans Entreprenad AB.

Vad vill Seko?

Seko vill bland annat ha rätt att granska löner i anställningsavtal.

Att personalutrymmen eller bodar har grundläggande faciliteter och anpassas utifrån könstillhörighet.

Höja dumperförarnas grundlöner, till samma nivå som andra maskinförare.

Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.

En höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.

Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Läs alla Sekos krav för Maskinföraravtalet.

Vad vill arbetsgivarna?

ME vill bland annat ändra arbetstidsregler, så att medarbetare och arbetsgivare kan komma överens individuellt om arbetstider.

Inte höja ingångslönerna.

Göra det lättare att hyra in och hyra ut arbetskraft.

Kunna avtala bort lönerevision om någon anställs nära inpå att lönerna ska höjas.

Läs alla krav från Maskinentreprenörerna.