Sekotidningen har kartlagt var det finns behov av underhåll, genom att granska besiktningsrapporter utifrån besiktningar som görs av järnvägen.  

Järnvägsunderhållet över landet är uppdelat på 34 olika kontrakt. Inom flera av dessa har antalet anmärkningar skjutit i höjden. Det vill säga upptäckta fel och brister som måste åtgärdas för att järnvägen ska fungera.

På fem år ser vi exempelvis en ökning med 105 procent fler besiktningsanmärkningar inom kontraktområdet Hagalund i Stockholm. I Malmö och sydöstra Skåne med 78 procent. På Kust till kustbanan Väst med 60 procent. 

Generellt slits järnvägen mycket kring landets storstadsområden, visar vår kartläggning. 

Statistik: Besiktning av järnvägen

Sekotidningen har granskat rapporter från besiktning av järnvägen mellan 2019–2023. Anmärkningar har både ökat och minskat inom de befintliga 33 underhållskontrakten. En anmärkning kan indikera att en komponent behöver bytas ut akut, inom en vecka, månad eller vid behov. En anmärkning kan läggas på grund av skador eller slitage på räler, slipers, kontaktledning, växlar, bristfällig belysning, med mera. Här är några exempel.

  • + 105 %, Hagalund i Stockholm
  • + 78 %, Malmö och sydöstra Skåne
  • + 61 %, Norra Stambanan
  • + 60 %, Kust till kustbanan Väst
  • – 36 %, Dalabanan/Bergslagspendeln
  • – 30 %, Mälarbanan
  • – 29 %, Stockholm Mitt
  • – 27 %, Jönköpingsbanan

Enligt Trafikverket beror ökningarna på olika saker. I Hagalund på så kallade överlåtelsebesiktningar som görs när en entreprenör tar över underhållet från en annan. Då görs fler besiktningar och därmed upptäcks mer.

I Malmö och sydöstra Skåne beror den stora ökningen på att mer underhåll behöver göras enligt Trafikverket.

Mer trafik på järnvägen

Trafikverkets Jon Sundh är medveten om att något drastiskt måste göras, men säger också att Sverige står inför ett moment 22.  

– Regeringen vill att vi höjer ambitionsnivån. Samtidigt ökar behovet att kunna köra mer trafik. Den ekvationen är en utmaning.

Mer underhåll

Hur allvarligt är det att besiktningsanmärkningarna har ökat så mycket på vissa kontrakt?  

– Vi måste få mer underhåll gjort, säger Jon Sundh. 

Är det inte allvarligt att anmärkningarna exempelvis ökat med 105 procent på fem år? 

– Det är allvarligt ur perspektivet att vi måste säkerställa att vi får mer underhåll gjort. Det är inte den typen av anmärkningar som kommer få en påverkan på resenärer eller gods.