Byggföretagen kräver att Seko går med på flera förändringar i kollektivavtalet väg- och banavtalet, nu när det ska omförhandlas. Bland annat vill man ändra regler kring arbetstiden, genom att ta bort regeln om åtta timmars arbetsdag.

– Det finns begränsningar när det gäller tillträde till spår och väg. Företagen måste veta att de kan utföra arbeten på de tider som det behövs, säger Martin Ulfving på Byggföretagen.

I dagens avtal måste facket och arbetsgivaren komma överens lokalt om arbete utanför ordinarie arbetstid. Enligt avtalet består en arbetsdag av åtta timmar, anställda börjar tidigast klockan 06 och slutar senast 17:30. 

– I vissa fall har man inte kommit överens. Då fastnar man och har inte möjlighet att utföra arbetet utanför ordinarie arbetstid, säger Martin Ulfving. 

Byggföretaget krav fanns med i förra avtalsrörelsen.

– Nu trycker vi lite mer på beställarkrav och tillträde till vägar och spår. Det handlar inte om att förändra arbetstider för alla företag. När det är motiverat ska man kunna säkerställa att man kan bedriva verksamhet på det sätt det krävs. 

Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.
Martin Ulfving på Byggföretagen.

Seko vill få bort svartarbete

Seko vill att det ska bli ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen. Fackliga företrädare borde få rätt att kontrollera underentreprenörer och begära ut anställningskontrakt. Detta för att upptäcka fusk och motverka arbetskriminalitet.

– Det behövs tryggare arbetsvillkor. Det är mycket utländsk arbetskraft som har oschyssta arbetsförhållanden, säger Andreas Norbäck, som är anläggare.

Andreas Norbäck har jobbat på arbetsplatser där arbetstagare inte har fått ersättningar som de har rätt till. Han har även upptäckt misstänkt svartarbete.

– Det kan vara tre personer på plats, men det är bara två som är inloggade på arbetsplatsen, säger han.

Väg- och banavtalet

Kollektivavtalet är Sekos största och omfattar omkring 12 500 medlemmar. Nuvarande avtal löper ut sista april. Anställda arbetar på bygg- och anläggningsföretag som NCC, Skanska, Svevia och Peab. Eller på exempelvis Strukton Rail och NRC Group som järnvägare.

Trafikvakter vill ha tillgång till toalett

Seko kräver också att arbetsvillkoren för trafikvakter förbättras. Bland annat vill man att trafikvakter får tillgång till personalutrymmen vid vägarbeten. Tidsbegränsade anställningar ska heller inte få vara kortare än 14 dagar – kravet gäller alla yrkesgrupper.

Trafikvakten Gudrun Hoogesteijn Leandersson har löst bristen på personalutrymmen och toaletter på egen hand. Hon har köpt en gammal husbil.

– Den fyller funktionen som jag och min kollega behöver. Jag förstår att alla inte kan göra så. Som det är nu, får de flesta uppsöka antingen skogen eller ha turen att vara nära en mack eller nåt, säger hon.

Sekos krav på Byggföretagen

Seko har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Nuvarande kollektivavtal löper ut 30 april 2023.

Vad vill Seko?

  • Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En särskild höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtal.
  • Ett kollektivavtal som gäller i ett år.
  • Höja bilersättningarna för resor i tjänst med egen bil med 6,50 kronor.
  • Införa krav på elektroniskt passerkort, ett så kallat ID06, för att komma in på arbetsplatsen. 

Vad vill arbetsgivarna?

  • Ändra arbetstiden. Ta bort regeln om åtta timmars arbetsdag. Istället ska arbetstiden räknas på ett genomsnitt om 40 timmar per helgfri vecka, exklusive raster, måndag till och med fredag.
  • Arbetsgivare ska ha rätt att ensidigt besluta om lönetillägg eller ansvarstillägg.
  • Ändra regler kring provanställning. 12 månaders provanställning ska gälla för samtliga lärlingar istället för sex månader.